Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earth_tide

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 01:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

profemoore

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Pollen _SEM

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conchitariccio

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Campania, IT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)

Παρατηρητής

toio

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2018 01:58 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2017 01:34 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2016 01:27 PM SST

Περιγραφή

Very strange stem gall on coyote mint (probably Monardella villosa), producing what looks an awful lot like pollen. Clearly the same as https://www.flickr.com/photos/openspacer/13389261995, but what's inducing the gall?