Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2009 03:42 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewren

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 05:28 PM PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 10:12 AM PDT

Τόπος

sooke potho (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottdenkers

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2019 06:43 PM PDT

Περιγραφή

Cantharidae?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmgee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 04:19 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2019 12:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harsiparker

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018 02:15 PM PDT

Περιγραφή

Photographed during the Vashon Nature Center's 2018 Tramp Harbor BioBlitz.

On Brassicaceae sp. at the Chautauqua Garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2016 01:44 PM EST

Περιγραφή

Cyphonia clavata. La Fortuna de San Carlos, Provincia de Alajuela, Costa Rica.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2017 01:09 PM AEDT

Περιγραφή

Leaf-beetle Paropsisterna selmani, Mount Wellington near summit, Tasmania, January 2017.

iNaturalist doesn't yet list this recently described species even though it's made it to the Atlas of Living Australia: https://bie.ala.org.au/species/urn:lsid:biodiversity.org.au:afd.taxon:0204ba89-3182-4841-9f7c-570ba5f6aff3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2017 09:51 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2016

Περιγραφή

leaf tunneling in Salal

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοσκορπιόνες (Τάξη Pseudoscorpiones)

Παρατηρητής

blue-planet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2016 05:06 PM PDT

Περιγραφή

Found during sorting of wild mushrooms

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2009 07:02 AM CET

Περιγραφή

Paropsisterna decolorata (Chapuis, 1877), to MV light, Aranda, ACT, 5/6 January 2009