Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelomg

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 10:16 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mintren

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 03:48 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyricstott

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 01:33 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saturnialera

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 12:07 PM +03

Τόπος

Bulgaria (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure if northern since I was very south... but appears closest in appearance. Was eating some seaweed, yummy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simhak

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 09:36 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minazaki

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammydstecher

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021

Τόπος

Muscat, OM-MA, OM (Google, OSM)

Περιγραφή

8mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

straybird726

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 09:00 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:17 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattberry

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 10:50 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sknyazev

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chihiry

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Kagoshima, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

Niwahanmyo (ニワハンミョウ) in Japanese. Found by the Ohnami-pond in the Kirishima National Park. At an altitude of 1411 meters.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misenus

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2013 10:42 AM +0430

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xxtbirdseeker

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 02:30 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xxtbirdseeker

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 02:01 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swiftloulou

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 03:05 PM SAST

Περιγραφή

On greenroof

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twillrichardson

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 10:32 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pg18

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 11:11 AM AWST

Τόπος

Quzhou, CN-ZJ, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 07:49 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 11:41 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2013 05:53 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfelife

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 04:19 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2013 01:39 PM CEST

Περιγραφή

old ID, might be wrong

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sknyazev

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2014 02:31 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandr21

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2016 05:29 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandr21

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2016 11:14 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akkartrail

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Lebanon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2014 10:12 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2019 07:16 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2014 10:02 AM CET

Τόπος

Brunei (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2014 08:51 AM CET

Τόπος

Brunei (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjandersen

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 09:33 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danamihaimileazachi

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2014 03:27 PM EEST