Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 02:57 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ayzharkyn

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 04:27 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinara_nurahmetova

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 05:49 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

janetdegouw

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 10:00 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericvandenberghe

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 04:48 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcmarinho1

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 09:16 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bscrl

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 10:51 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaetanjouvenez

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 10:23 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 05:25 ΜΜ AST

Περιγραφή

This observation features a photo of a mating pair of two different species in the same genus. They were on a Giant Milkweed Tree. This observation is now declared to be for the bug on the right.

Follow this (new) link for the observation of the bug on the left:

https://www.inaturalist.org/observations/216288604

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaab

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 02:11 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thewildgingerbeast

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 08:43 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandon_o_a

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 10:07 ΠΜ -05

Τόπος

Huarochirí, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maeva_leroy

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 01:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninopage

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 01:47 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

accidentalshrike

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 03:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliegaget

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 03:08 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbrooks

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 05:12 ΠΜ EAT

Περιγραφή

Night of 24 Jun

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dineshs

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 09:36 ΠΜ IST

Τόπος

Nagla (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brayan_atehortua

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 02:06 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelkaar

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 09:27 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgecalvetmagnani

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 04:53 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_dive_diva

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 09:11 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On milkweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 01:52 ΜΜ CEST

Περιγραφή

under a stone
body length 1 cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u3nomi

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 11:44 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nambirajan

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 10:59 ΠΜ IST

Περιγραφή

..,
(painting stone..,)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabd06

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 09:02 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sevnat

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 10:22 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

without1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 12:13 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidvictoriae

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 04:54 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rociomb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 12:40 ΜΜ CST

Τόπος

Lerdo, Dgo., MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sinaloasilvestre

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 09:15 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar67

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 10:59 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dineshs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 10:33 ΠΜ IST

Τόπος

Birdsong Kankavali (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 09:52 ΜΜ AST

Περιγραφή

North of Falmouth Harbour, Antigua

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 09:54 ΜΜ AST

Περιγραφή

North of Falmouth Harbour, Antigua

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo_innes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 04:00 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jane41

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020

Τόπος

Rockville, MD, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josev_ge

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 10:30 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microvipera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Russia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerry_lewis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 08:41 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 05:16 ΜΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arabellawilling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 11:02 ΠΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carnifex

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 10:03 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sssuzie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 10:18 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asho

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:25 ΠΜ +11

Τόπος

Port Vila, Vanuatu (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvarosj

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 02:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

souhjiro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 04:59 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horacio_barcenas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Hidalgo, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smbirdsnstuff

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 01:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuacde

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 01:12 ΜΜ MDT

Τόπος

Corrales, NM, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on Solidago sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcazorla

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 07:13 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vjethro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 12:04 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarpe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 04:11 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solo1

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 10:46 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jltasset

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 04:17 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Hostplant: Ipomoea sp.

*Old observations I haven't uploaded to iNaturalist yet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabienpiednoir

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 02:48 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmass

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 01:14 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gandalf-le-gris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2016 10:27 ΠΜ HST

Περιγραφή

c'est un verre de terre qui a était trouvé au paillon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rikki24

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 05:45 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 01:36 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patryknjoroge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 04:11 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 05:18 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hpfioc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 11:23 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berndbaum

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 07:23 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabd06

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 09:45 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radhasee

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 07:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 03:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 07:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beetle_mch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 12:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on sycamore

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah735

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 08:03 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donchelu

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 01:21 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donchelu

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 01:59 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonashochart

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 10:49 ΠΜ AST

Τόπος

2640, Anguilla (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickc

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 03:53 ΜΜ CEST

Τόπος

Grasse, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taarnersuaq

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 08:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvarosj

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 10:45 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_ant

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 08:55 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 09:30 ΠΜ CST

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Περιγραφή

First and last photos are with flash

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssacritters

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 03:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 04:29 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 08:45 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis_fer1

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 11:20 ΠΜ -05

Τόπος

06451, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)

Παρατηρητής

jsancheztejada

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023

Τόπος

Caobete (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faiz58071

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 02:09 ΜΜ PKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvieira

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 03:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunoparisotto

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016 07:59 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Graptostethus servus-Hemiptera-Heteroptera-Lygaeidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eva_b_s

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 08:40 ΜΜ CEST

Περιγραφή

On Convolvulus arvensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julien-gelus

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 04:00 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julien-gelus

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 04:33 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos2b

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 10:57 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμιά (Arundo donax)

Παρατηρητής

emiliedasse_c1

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 10:23 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanskar

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2016

Τόπος

Borgo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielkoenig79

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 09:34 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos2b

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 10:56 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 12:09 ΜΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 03:26 ΜΜ CET

Τόπος

Alger, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 07:25 ΠΜ CST

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 10:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I give up!