Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evaristoso

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 10:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evaristoso

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 05:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evaristoso

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 04:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evaristoso

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 11:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

evaristoso

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 11:33 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evaristoso

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 12:30 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evaristoso

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 03:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evaristoso

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 10:43 ΠΜ -03

Περιγραφή

Individuo leucocístico, morfo común en la zona.