Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

leahmfulton

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:21 PM EDT

Περιγραφή

Video of The Incident™: https://imgur.com/a/JKSQLZE

(16 baby geese total!)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettjackson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hypophyllous on Modiola caroliniana. Not easily confusable due to the host; microscopy matches literature anyway. Both teliospores and basidiospores highly variable in size and shape.

Measurements
Teliospores
37–80 × 10–21 μm
Teliospores in literature
45–87.5 × 8.0–17.0 µm (Albu et al. 2019)
31–81(–95) × 10.5–20 (–25) µm (Aime & Abbasi 2018)
Basidiospores
9–12.5(–17.8) × 6–9(–10.5) μm

Images
All slides in LPCB, scale bar 100 μm for image 1, 50 μm for image 3, 10 μm otherwise.
1: Cross section of telium, teliospores visible on lower surface
2: Epiphyllous habit
3: Various teliospores
4: Sterigmata, two with attached basidiospores
5: Spent sterigmata
6: Promycelia/metabasidia in various stages of growth from teliospores
7: Basidiospores
8: Notched teliospore apex
9: Hypophyllous spermogonium
10: Early or broken teliospore germ tube
11: Additional habit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tashmahal

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:13 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cocokitty

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 09:26 PM EDT

Τόπος

Colfax, NC, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Host: Prunus serotina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robinzs

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandon_ford

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 10:28 AM UTC

Τόπος

Sawyer, OK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

CFBS

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roromvh3

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 02:34 PM EDT

Περιγραφή

Vine growing up into tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 02:34 PM ADT

Περιγραφή

Growing as a weed in garden bed, in shady soil under planted Rosa carolina thicket.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 12:28 PM EDT

Περιγραφή

On Ulmus pumila

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 04:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csledge

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 12:32 PM CDT

Περιγραφή

Up to 15 mm long. Ulmus pumila

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 05:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 07:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On (106471216) with (106471214).
iNat isn't able to give me meaningful suggestions,
Searching around for diseases of Purple Coneflowers, I find reference to "an eriophyid mite that causes the flower to develop lumps or bumps or leaf like structures growing out the side". (See link.) I also find references to "an eriophyid (family Eriophyidae) that has yet to be taxonomically categorized, so it has no scientific name or approved common name... generally referred to as the Coneflower Rosette Mite based on the damage that it causes to coneflowers". (See link.)
So I'm sticking it in Eriophyidae. Improvement welcomed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmcpalmer

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 09:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)

Παρατηρητής

tobes61

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 07:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

margotpolo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 06:13 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markdorriesfield

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2017 01:31 PM HST

Περιγραφή

Right bird, next to Downy Woodpecker. Captured and released as part of regular banding operation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomennudum

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2020 04:31 PM AEDT

Περιγραφή

Eriophyid mite galls on cultivated Banksia integrifolia subsp. integrifolia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

smartrf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Περιγραφή

My friend took this photo of a coyote sleeping on his patio. The coyote looks very relaxed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 07:24 PM HST

Τόπος

Lake Lagunitas (Google, OSM)

Περιγραφή

The one on the right is parasitized with Polycephalomyces tomentosus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loislindy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2015

Τόπος

Carcass Brook Rd. (Google, OSM)

Περιγραφή

Large patch growing along roadside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsn

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 06:54 AM EDT

Περιγραφή

A roadside plant that I have never seen before. Similar to buckwheat, but smaller and with different flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 12:35 PM EDT

Περιγραφή

New invasive plant, just now appearing in NH and VT
Growing among rocks in Mink Brook

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 03:26 PM EDT

Περιγραφή

New invasive plant, growing among rocks along a significant stretch of Mink Brook

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόγλαυκα (Bubo scandiacus)

Παρατηρητής

mattyfelp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 09:58 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_tangren

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2016 07:05 PM UTC

Περιγραφή

Wild plant. A single clump in a floodplain that is thoroughly infested with lesser celandine :-( I would say this goes into the A. maculatum bin because 1. dark spots on leaves, and 2. leaves are emerging in spring (it doesn't look like there are any over-wintered leaves, these leaves don't look full-sized). Some of the leaves have pale veins, perhaps that indicates some hybridization with A. italicum, I don't know. The landscape-level shot shows this clump (yellow arrow) in the larger context. This observation has also been reported in EDDMapS.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzika

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 08:18 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dtread1

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 10:59 AM EDT

Περιγραφή

As caught by a Great Blue Heron (one of two crayfish the Heron caught)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

youseffo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 01:38 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 10:35 AM EDT

Περιγραφή

On a few of the red oak saplings, which are up to 3' high, in this shady area, along with a bunch of Norway maple sprouts.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanieljohnson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 05:28 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esummerbell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 05:15 PM EST

Περιγραφή

Blister galls on eastern redbud (Cercis canadensis). Each contains a single yellow-orange larva. I can’t find any records of leaf galls on Cercis canadensis, so any help appreciated!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwwebb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 11:20 AM EST

Περιγραφή

Photo 1) Galls found on underside of a White Oak leaflet, all growing on or slightly aside of a lateral vein. Subglobular and glabrous. The ensuing discussion will focus on just the larger of the two. 2) Closeup showing fine reddish spots against tan background, giving a pinkish appearance from afar. Max diameter 4.5 mm. 3) I took a cross-sectional slice off the top of the gall, exposing a fleshy, watery interior similar to a plum. In doing so, the gall became separated from the leaf vein. 4) After more slices I finally reached a sole chamber with a whitish, ribbed larva inside. It remained in a tucked position the entire time that I observed it, so it was difficult to get a good measurement. I estimated the larva to be about 1 mm wide and about 2 mm long, a rather plump specimen. Under a microscope I could not see any legs, but I did make out a bizarre fish-like mouth with two mandibles (?) that were dark, curved, and sharp-pointed. Wish I could have got photos of the mouth. It was creepy yet awesome looking!

This leaf came from the same tree as https://www.inaturalist.org/observations/101723025.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 03:47 PM EDT

Περιγραφή

Shingle Oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_02

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 11:14 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2018 05:43 PM CDT

Περιγραφή

Photo 1: dorsal view on left, ventral view on right
Photo 20 (3rd from last): E. maculata (normal) on left, E. humistrata on right
Photo 21 (2nd from last): E. humistrata on left, E. maculata (late season stress) on right

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 03:23 PM EDT

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marvelliott

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 08:30 AM EDT

Περιγραφή

Not sure of the ID but disturbed by its intensity

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

_floranfauna_

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 05:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedweber1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 11:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisway

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2018 04:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνόλια (Γένος Magnolia)

Παρατηρητής

nwaz

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 04:45 PM EDT

Περιγραφή

Magnolia macrophylla? Update: Seems to correlate pretty strongly to Magnolia tripetala

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 10:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nfurlan

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:18 AM HST

Περιγραφή

On C. ovata

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nfurlan

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 12:25 PM HST

Περιγραφή

On C. cordiformis

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 03:08 PM EDT

Περιγραφή

Ετικέτες

LLF

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 07:35 PM PDT

Περιγραφή

Unknown elm gall aphids collected 4/16/2021 from Elm Gall Subject Plant 1 (EGSP1)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcastrovillo

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 05:33 PM MDT

Περιγραφή

Many galls on leaves of small Ulmus sp. tree next to temporary pond. Winged and wingless aphids found together inside the galls. Voucher specimens placed in Orma J. Smith Museum of Natural History (as part of the Deer Flat NWR Insect Biodiversity Survey) at The College of Idaho, Caldwell, ID.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 07:43 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apeterlongo

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 11:52 AM CEST

Τόπος

Trentino, Italy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 12:53 PM EDT

Περιγραφή

Inside gall on Ulmus rubra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 01:22 PM EDT

Περιγραφή

Inside gall on Ulmus pumila

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 09:15 AM CEST

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfgodeau

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 11:52 AM CEST

Περιγραφή

Colopha compressa or Tetraneura ulmi ?
cf. picture of the aphid.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzika

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2013 01:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tosakah

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:24 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 02:02 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 07:11 PM EDT

Περιγραφή

Biggest cluster of these I have seen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnedbals

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 09:29 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ybcwalker

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chickenparmesan24

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 02:56 PM EDT

Περιγραφή

@megachile I found a few leaves with both P. nyssae and A. dina.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettjackson

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 02:00 PM CDT

Τόπος

Seabrook, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Originally intended to observe an insect infestation on these leaves, only to realize they were a feature, not a bug. Pun intended. Bronze scales/indumentum characteristic of Eleagnus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2016 09:49 AM PDT

Τόπος

Foster, OR 97345 (Google, OSM)

Περιγραφή

Abundant at this site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craig30

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craig30

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

from Q alba trees

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill_sheehan

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 11:22 PM EDT

Περιγραφή

On Carya sp
Could not find exact match at https://gallformers.org/gall/809

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushido09

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 06:13 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Looks like maybe some adults in the 3rd photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_coulter

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Rubus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsull

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2016 03:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_k_ross

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 05:38 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycologygirl

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 12:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristen237

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 10:36 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esummerbell

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 07:44 PM EDT

Περιγραφή

On scarlet oak leaf, thin-walled outer chamber projects on both sides. Smaller white “kernel” inside, exit hole on the upper side

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 01:06 PM NZDT

Περιγραφή

a new naturalised plant. wild seedlings over a large area there is loads of it wild here, obviously spreading extremely fast. of course the origionals must have been planted somewhere close by but these are very obviously totally wild now.

TODO request samples. Rang last week he texted back "the week after next"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 10:00 AM NZST

Περιγραφή

Blockhouse Bay Beach Reserve, Blockhouse Bay, Auckland 0600. Same plants as observed by me previously, now with flower buds and freshly open flowers.

Purposes of this observation:
(1) to confirm the continued presence of these plants in 2021; and
(2) to illustrate the flower buds and freshly open flowers of these plants.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bpakuts

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 01:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pagophila

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 03:07 PM EDT

Τόπος

Hilton, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdroege

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2012 09:12 AM EDT

Περιγραφή

Beltsville, MD, May 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπανανόθαμνος (Magnolia figo)

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018 02:43 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2017 02:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslieinhouston

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020

Περιγραφή

Hello! While shopping for plants I spotted a large lizard who seemed out of place. I notified store employees but they said this lizard was unfamiliar. I followed her around for quite a while observing her behavior. She seemed to be healthy, active, and eating (bugs?) as she trotted around the area. She’s fast! Before I knew it she was gone. I’m sure she was still there but I could not find her, being surrounded by plants. She was maybe 12" long and like 1.5" wide. Her head had what appeared to be turquoise markings. After returning home I googled and found Travis Laduc with UT Austin who pointed me in your direction to share my sighting. (Thanks, Travis!) I’m sorry that my pictures/video are not very clear but this was so unexpected. I’m happy to answer any questions. I have a video but can’t figure out how to upload here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wisel

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2017 12:02 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylembradford

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 06:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 04:12 PM PDT

Τόπος

Corvallis, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Avery Park.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Κρεμαστή (Vinca major)

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 05:01 PM PDT

Τόπος

Corvallis, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Avery Park.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανόλια Η Μεγανθής (Magnolia grandiflora)

Παρατηρητής

barbaraparris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 03:56 PM NZDT

Περιγραφή

Epiphyte on wild plum tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eabinnin

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2020 05:45 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmytang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2018 01:03 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brmaldo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Some kind of depigmentation mutation

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2021 05:14 PM EDT

Περιγραφή

Photographed with 330 nm UV lights.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα (Γένος Vinca)

Παρατηρητής

taylor_elizabeth

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 10:11 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampass

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 02:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klhinson

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 03:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abpaine

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 03:15 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα (Γένος Vinca)

Παρατηρητής

aggie_wildlifer

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 03:06 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)

Παρατηρητής

huntks

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 01:10 AM UTC

Τόπος

Minden (Google, OSM)