Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 10:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

also also on a dryad's saddle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 10:55 ΜΜ EDT

Περιγραφή

also on a dryad's saddle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 10:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

ur not gonna believe where this one was (dryad's saddle)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 07:50 ΜΜ EDT

Περιγραφή

the left one was shaking its wings rapidly as if preparing to take off, but never did

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rl7836

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

  • adult male - hard not to be impressed with their regalia (IMHO)
  • 3rd leg detail shown in last pic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manichols

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 05:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veerygood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 12:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitlinbd

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samwilhelm

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 10:52 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fric

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 03:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

batgirl

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 03:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpierce

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 12:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

young, about 3 inches long, along river bank

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anura22

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spharvell

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 12:45 ΜΜ EDT

Τόπος

Hollis, NH (Google, OSM)

Περιγραφή

Finally posting sightings to iNaturalist

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spharvell

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 12:03 ΜΜ EDT

Τόπος

Coos County, NH (Google, OSM)

Περιγραφή

NH experts recommended posting sightings

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdleaves

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 01:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 02:00 ΜΜ EDT

Τόπος

Moreau, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 12:28 ΠΜ EDT

Περιγραφή

couldn't get a picture of it, but the wings looked like this species exactly when opened.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 08:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpierce

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 09:47 ΠΜ EDT

Περιγραφή

under lighted porch, near canal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balencidustox

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Large, cream color. got away and out of reach so i couldn’t get anymore photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottjstoner

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 01:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on common milkweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπλευρη Πάρουλα (Setophaga pensylvanica)

Παρατηρητής

smpierce

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 11:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpierce

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

on porch, near light (in daytime)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balencidustox

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 01:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Moreau, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 03:03 ΜΜ EDT

Τόπος

Moreau, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balencidustox

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balencidustox

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 05:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miidnightforest

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Isopod with iridovirus!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 11:38 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jseo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpierce

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 12:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpierce

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 12:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpierce

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 11:05 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forestspirit404

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 01:12 ΜΜ EDT

Τόπος

Gansevoort, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

comradejon

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 06:35 ΜΜ CDT

Περιγραφή

70x magnification

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpierce

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 12:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

no idea how to tell this from other iNat suggestion (Gonyodiscus) - size?
very fine ribbing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 12:21 ΠΜ EDT

Περιγραφή

really really small. those rocks are pieces of sand and gravel.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 04:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

fascinating. seems to be mimicking certain flightless wasp species such as Timulla vagans.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 04:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balencidustox

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 02:12 ΜΜ EDT

Τόπος

Moreau, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charolais

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2024 11:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcram

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 09:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charolais

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 11:52 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Wet soil near stream. 24-81. Incubous, leaves ovate, margins entire, underleaves lobed (photos 3-4). Many capsules with long setae, marsupium at base (photo 5). Capsules unwind with 4 arms (6-8). Spores and elaters dispersed (9-12).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 02:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

taken with me so I can deal with it later.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 05:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

smpierce

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 12:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

near Sharp-Lobed Hepatica but unusual leaf shape...?

I don't know how to file this under the fungus that caused this leaf deformation, iNat reverted it to "Life" when I attempted to change it !

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

agarrity2640

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel1484

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 12:22 ΜΜ EDT

Τόπος

Ipswich, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bozaremba

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bozaremba

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 07:59 ΜΜ EDT

Τόπος

Rowley, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpierce

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 10:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

rainy day, on glass door under porch light - canal nearby

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tejason

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 10:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periaria

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 11:10 ΠΜ EDT

Τόπος

Rockport (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 10:22 ΠΜ EDT

Περιγραφή

A new one to me, she's guarding her egg sac.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χοίρος (Sus scrofa ssp. domesticus)

Παρατηρητής

anura22

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 12:17 ΜΜ EDT

Τόπος

Corinth, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 05:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 04:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 05:03 ΜΜ EDT

Περιγραφή

found near other caddisflies, I assume this one lost its armor or hasn't constructed it yet. had a sticky layer over the body.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024 11:48 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found by @graysquirrel

Bonus tiny worm on the left side

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esspea

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 02:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 11:57 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Ice meadows, Hudson River, Nature Conservancy, Warrensburg, Warren County, NY, October 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturelover_29

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 09:11 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaglernaturecenter

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 01:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 05:04 ΜΜ EST

Τόπος

Moreau, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugjams

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 03:10 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

bestbackroads

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)

Παρατηρητής

bestbackroads

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)

Παρατηρητής

thevermontbirderguy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 11:01 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

bestbackroads

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

ryanvanmeter

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fireflydrake

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

amyearl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 05:11 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selasphorus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderryan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 11:50 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pevansvtc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 11:18 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frex

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

doreenchambers14

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 02:48 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)

Παρατηρητής

cscrivner

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 08:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Malta, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cscrivner

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 08:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαπουνάς (Cetorhinus maximus)

Παρατηρητής

remi_bigonneau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gualabear

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2018 03:08 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)

Παρατηρητής

mickingles

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 01:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

jimmalefyt

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 06:41 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Albino Chipmunk

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

lb77

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 11:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athananderson

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 02:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpierce

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 01:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαρβάρα (Tadorna tadorna)

Παρατηρητής

lindagettier

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 11:26 ΠΜ PST

Περιγραφή

A lifer for me!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodycreek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2024 05:12 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

randy6410

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 01:12 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skyev

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

First record of this plant in Massachusetts. On a steep hemlock dominated hillside near a pond. Confirmed with MassWildlife.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hylajwhite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 08:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projectseawolf_sv

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 04:12 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαβαρόνι (Corvus frugilegus)

Παρατηρητής

jeff869

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 02:32 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beepboop

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 09:19 ΠΜ EDT