Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 03:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)

Παρατηρητής

annkatrinrose

Ημερομηνία

Μάιος 2010

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I think...

Ετικέτες

egg

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 11:27 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mountainroots

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waterfallrich

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

exhibiting fasciation - along the Blue Ridge Parkway

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

edcoreyncdpr

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 04:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rorywills

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 12:12 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salameander

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2016 04:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The white form, presumably.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arethusa

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flyredbird

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 05:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπλε Μανόλια (Magnolia acuminata)

Παρατηρητής

evanstroyd

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 11:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossalleni

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 03:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπλευρη Πάρουλα (Setophaga pensylvanica)

Παρατηρητής

kirk_gardner

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2015 10:53 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanofishology

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Almost done!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_turgeon

Ημερομηνία

Ιούλιος 2012

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_turgeon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2013

Τόπος

Québec, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tantsusoo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2019 12:18 ΜΜ +08

Τόπος

Bitung, ID-SW, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickjakiel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2018 11:57 ΠΜ HST

Περιγραφή

Costasiella kuroshimae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tripodcat

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kacunningham

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flyredbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 04:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanofishology

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

7 emerged this day. Exciting!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanofishology

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2018 06:20 ΜΜ CDT

Περιγραφή

😭😭😭😭😭

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnwilliams

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanofishology

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 10:35 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I drove 6 hours in one night specifically to meet this caterpillar. What a precious fat baby.

Ετικέτες

gif

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flyredbird

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2017 05:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotinis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

First frost of the year and I get these pretty "frostflowers" on the cut stalks of Frostweed, Verbesina virginica. (This photo does not show identity of the plant, of course. It is growing in my garden, and I have several observations here showing insects on the flowers earlier in the year.)