Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

podiceps

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2014

Τόπος

Upper Lakes Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

Large colony of flowers, growing near Avalanche Lily on moist hillside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhorthos

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 05:35 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mars23

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 07:34 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim118

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2017 12:39 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragonkelp

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found growing in a bed of Acer macrophyllum leaves up Arroyo Aguague. Larger individuals can be found growing near seeps where Woodwardia fimbriata was also found.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frondsinhighplaces

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2008

Περιγραφή

Sori with sporangiasters.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcmerlla

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 02:55 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lori524

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 07:29 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squeaktherabbit

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 12:19 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daledanley

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 02:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerraiche

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 03:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damarabartlett

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 11:28 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackie4485

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 11:05 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odinbriem0

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 01:22 PM CST

Περιγραφή

They were all going off today

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grainneogrady

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galash

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bthorsnes

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 06:04 PM PDT

Τόπος

Lewiston (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdndawn

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 01:17 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjs041

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 05:13 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathy66

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 01:52 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leanadickerson

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 02:46 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eralverson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2013 05:30 PM PST

Περιγραφή

I spoke with the owner of this truck, he was very proud of his epivehicular fern colony. Apparently at one time it had been larger but someone stole a portion of the plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 11:33 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poultrypalace

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 03:55 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrmorris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 12:36 PM UTC

Τόπος

Magalia, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crothfels

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 11:40 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 07:15 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rojasburke

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 10:34 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyscout

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 08:21 AM PDT

Περιγραφή

Mt. Olympus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyingnaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 05:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_mardigan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 02:18 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtwalter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 09:53 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylearmstrong

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 02:37 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2018 02:14 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmund

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 02:50 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jelson

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 04:19 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosawoodsii

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:03 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhjackso

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 05:15 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinurban

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernfinder3

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 02:15 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 03:07 PM MDT

Περιγραφή

Very abundant on NW facing hillside with intermixed mahonia and thick Quercus gambelii leaf litter. Soil is filled with small rocks which are mostly limestone or dolomite.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisbrant47

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 12:23 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keegan_hofmann

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khazelbaker

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2007 11:37 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rose02mary

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 01:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο (Γένος Geranium)

Παρατηρητής

phabeck

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 02:46 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_thomas

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 12:50 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 11:02 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmund

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 02:03 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomerler

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Περιγραφή

@eralverson in a Seattle park. Am I going crazy? Doesn’t look cultivated but who knows. @stewartwechsler

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycodude

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 05:48 PM PDT

Τόπος

Hoopa, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtnmisfits

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 12:39 PM MDT

Περιγραφή

Coast Fawn Lily - Erythronium revolutum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanmatt

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2019 11:01 AM PDT

Περιγραφή

Found among curly lilies

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calochortus

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Περιγραφή

The stigma looks like purpurascens? Very far south from those though. Possibly especially small due to coldish weather. 100 ft from melting piles of snow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smcknight

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 02:52 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

season_of_sticks

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 01:19 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuesdaytumbleweed

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 02:30 PM PDT

Τόπος

Zenia, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydney95521

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilyboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 08:09 PM PDT

Περιγραφή

Quercus berberidifolia x garryana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurajulian

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2019 01:24 PM PDT

Περιγραφή

Unusual population, with most, but not all plants having purple anthers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elntangle

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 07:24 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertapress

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 11:38 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangernik707

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naiad_nissa

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 01:30 PM PDT

Τόπος

Corvallis, OR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomerler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silenceinthew00ds

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 12:56 PM PDT

Τόπος

Merlin, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 03:19 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vkeck306

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 04:26 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyscherer

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 04:07 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 04:30 PM EDT

Περιγραφή

330 nm uv Fluorescence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apatten

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpr2

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 02:33 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αδίαντο (Γένος Adiantum)

Παρατηρητής

rodrjess

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2018 03:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejain

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 12:50 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happyhikercoffeefix

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 09:33 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corriner

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 06:31 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khalildashay

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 01:58 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterzika

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 12:09 PM PST

Τόπος

Birch Bay, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Considerable bark variation, mostly gray, but sometimes coppery on small trunks. Bright white rarely seen, on upper branches or on slender fallen dead trunks. Never with the thick black blocky basal fissures seen on trunks of B. pendula.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willfreyman

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 05:37 PM PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willfreyman

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 05:37 PM PDT

Περιγραφή

some individuals hybridizing w/ P. munitum: see https://www.inaturalist.org/observations/26370686

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόμη Της Αφροδίτης (Adiantum capillus-veneris)

Παρατηρητής

fake_id

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 03:05 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smilodonichthys

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 09:58 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόμη Της Αφροδίτης (Adiantum capillus-veneris)

Παρατηρητής

helensally

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 05:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόμη Της Αφροδίτης (Adiantum capillus-veneris)

Παρατηρητής

drewfy72

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2018 02:28 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόμη Της Αφροδίτης (Adiantum capillus-veneris)

Παρατηρητής

tamarviz

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 12:23 PM PDT

Τόπος

Goleta, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sciencebabe

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2018 10:22 AM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2016 10:00 AM PDT

Τόπος

Arroyo Gorge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αδίαντο (Γένος Adiantum)

Παρατηρητής

byersconspiracy

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 01:46 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αδίαντο (Γένος Adiantum)

Παρατηρητής

dloarie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapienshane

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019 04:40 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πουρνάρι (Quercus coccifera)

Παρατηρητής

stevedaniels

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 07:47 AM EEST

Τόπος

Oliver's Oak (Google, OSM)

Περιγραφή

Estimated to be 650-750 Years old this Kermes Oak was dedicated to Prof. Oliver Rackham (Camb.) 16/09/2018.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerraiche

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2015 12:49 PM PDT

Περιγραφή

Lots of variability here from typical P munitum to very dissected pinnule forms

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 02:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveansell

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 02:04 PM PDT

Περιγραφή

Alpine Lady-Fern, shown with Lady Fern (left in first photo) for comparison.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smmckee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hop Valley Trail, Zion National Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katy-m-barlow

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020