Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:28 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siwnaturalist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 05:06 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er-birds

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

San José, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben1176

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 12:16 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianahern

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 08:29 ΠΜ PST

Περιγραφή

Antelope Valley--70 St W and Avenue B, Los Angeles County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:05 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbunny

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 03:15 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougwechsler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diomedea_exulans_li

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guylafond

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 04:56 ΠΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siwnaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 11:19 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattystouffer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Περιγραφή

Terrible photo, but a long-staying (three weeks so far) bird along the Hsinchu coast. Distinct spatulate bill and foraging style. Dozens of observers - quite a party.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 02:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hybrid, or true A. pinnatifidum? Asplenium platyneuron seen nearby.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδόρκα (Pseudorca crassidens)

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

25 to 50; many photos of animals bow riding, breaching (mostly young babies, of which there were 5-10), and even heard calling (recording on video by Matt Hafner), a high multi-note high (Xantus''s Murrelet quality) sit-sit-sieeeeoooo, but also variable.

https://ebird.org/checklist/S8340649

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδόρκα (Pseudorca crassidens)

Παρατηρητής

niallp

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whale_nerd

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 12:08 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecovore

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 07:45 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

severinus

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 08:49 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

severinus

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 08:49 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brittanyporter

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 04:41 ΜΜ ADT

Περιγραφή

https://we.tl/t-uCrQsII3Vc

https://youtu.be/VuLcHBeis64

Video available on YouTube and at the above WeTransfer link, shot by Alejandra Trumble who's graciously given permission to share! So surreal! Riverhead Foundation said that a family of 3 harbor porpoises had recently been spotted along the opposite side of the river in Edgewater NJ before this video was taken. No other individuals were seen by us swimming near this one--s/he appeared to be venturing alone along the shore here. In the video you can hear her scaring away the geese who quickly take flight squawking their warnings!

There are reports of large fishing vessels taking too much of the menhaden in LI Sound--thereby perhaps driving these guys up the Hudson, where according to Ira Gershenhorn the water quality has rapidly improved. Would anyone have more ecological info/theories about these awesome visitors?! Is Spring a common time for them to be here??

If we want more dolphins and porpoises like this one visiting us city-goers again, let's make sure we keep getting this water cleaner and keep plenty of their fav foods around too!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edcoreyncdpr

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 07:52 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edcoreyncdpr

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 10:19 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβηρικός Λύγκας (Lynx pardinus)

Παρατηρητής

crpalma

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Beja, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2012 02:07 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arunas_cerkauskas

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2016 08:02 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δελφίνι (Delphinus delphis)

Παρατηρητής

er-birds

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

so many photos because they're so charming

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er-birds

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 12:10 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er-birds

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 11:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er-birds

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er-birds

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er-birds

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammakler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Large population mixed in with A.virginicus. Nearby population of this size has nearly identical composition.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammakler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillovardarolab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 04:02 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackmcdonough

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 01:54 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Rare - Continuing bird

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinayak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 11:50 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awight

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 10:28 ΠΜ PST

Περιγραφή

Continuing immature/female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natron13

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 03:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 10:24 ΠΜ PST

Περιγραφή

😍

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrien-pajot

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2019 02:50 ΠΜ +05

Περιγραφή

My best naturalist observation ever, on Christmas day

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cporter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2019 11:07 ΠΜ MST

Περιγραφή

Insane. Pic by Rachel Hopper.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesfalletti

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 11:36 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 04:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anttanager

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2019 09:16 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anttanager

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020 10:01 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fatroosterfarm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 08:52 ΠΜ EDT

Τόπος

Royalton, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Foxville Farmstand, in with several other sparrow species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 11:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catverde

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 12:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawelp

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 12:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawelp

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 11:16 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geosesarma

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 02:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2018 01:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Wow!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_rorabaugh

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 12:06 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayacrow

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siwnaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 10:18 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siwnaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 10:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nitinr

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 01:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 10:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hb2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 11:16 ΠΜ EDT

Τόπος

Milltown, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 06:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

200x and 800x magnifications. Fruiting bodies seemed to only form on the abaxial leaf surface of Quercus bicolor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 11:17 ΠΜ EDT

Περιγραφή

What a fantastic mimic! Thought this was going to be a potter wasp. Only on examining my pictures did I see it was a fly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 12:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On the Ludwigia at pond edge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elharo

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 09:02 ΠΜ EDT

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 11:01 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Close to where I saw one in late July.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawelp

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 12:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 12:49 ΜΜ EDT

Τόπος

Danville, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 02:09 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Acorn weevil wasp (Cerceris halone) visiting Solidago flowers, Prospect Park, Brooklyn, NYC, August 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heylo

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 08:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bumblepuppy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 10:54 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngiladmuth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 11:36 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjpinat

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 12:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l3erdnik

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 10:07 ΠΜ EDT

Τόπος

Princeton, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampythings

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 12:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Shamong, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018 01:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Satyrium titus, coral hairstreak butterfly, on Pycnanthemum muticum, clustered mountain-mint, in my garden, July 2018

This seems to be an uncommon butterfly. ~~This is first iNaturalist observation of this species in Brooklyn (Kings County), New York. On BugGuide, it's the second; the first was in 2009.~~

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl_houck

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 08:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawelp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 10:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajwhitlock

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:04 ΠΜ EDT

Περιγραφή

3 ad, 8 imm; found by Jeff Lewis this morning

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amen2stamens

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 01:53 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_turgeon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Narwhal adopted by a group of Belugas. Individual known to the authorities who has been visiting the Saguenay-St. Lawrence Marine Park for several years. Observed by sheer luck from the ferry L'HERITAGE I on the crossing between Trois-Pistoles and Les Escoumins.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

don-jean

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2017 10:14 ΠΜ EDT

Τόπος

Tremblay Sound (Google, OSM)

Περιγραφή

thousands

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

don-jean

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2017 10:42 ΠΜ EDT

Τόπος

Tremblay Sound (Google, OSM)

Περιγραφή

thousands

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 04:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 10:11 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 09:07 ΠΜ NZST

Περιγραφή

this particular bird had a technique I hadn't witnessed previously - see photo 7 - basically, would run along the surface of the water with their wings still folded, which looked bizarre

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maksim_stefanovich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 12:43 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er-birds

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 05:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lboggess

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 07:04 ΜΜ GMT

Περιγραφή

On a carpet of Silene acaulis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbltucker

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 07:39 ΠΜ CST

Περιγραφή

epiphyte

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elharo

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 02:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabellebolon

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 11:57 ΠΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annelieee

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 12:10 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelleprice_cjbg

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 05:10 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fikjumadurinn

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 09:45 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er-birds

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 03:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er-birds

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 03:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantfessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pawelp

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 09:42 ΠΜ EDT