Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)

Παρατηρητής

matheusmsantos

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:54 ΜΜ -03

Περιγραφή

Curious shot taken by my friend Vinícius Ferarezi (who's agreed with this publication) on the Kiss concert. A katydid (Phaneropterinae?) landed on the MIC hahahaha