Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

hobiecat

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 03:18 ΜΜ EST

Τόπος

Calais, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eosborn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 11:24 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Found on a vertical daylily stem after it was just cut down. Caterpillar was still just visible inside. I attached it to this red maple branch (as it finished the cocoon) and put netting around to keep a bird from pecking it. Can observe it many times a day and can remove the netting next spring at breakout time. Any other tree I should put it on after coming out?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nightflyer

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 04:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 05:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

His reign of terror in the garage rafters has ended

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantfessler

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 03:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kpmcfarland

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 12:28 ΜΜ EDT

Τόπος

Windsor, VT, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbb2004

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 10:02 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I discovered the cocoon April 28 and today, June 5, was fortunate enough to see the moth which emerged!
https://www.inaturalist.org/observations/44204987

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 12:57 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Tentative ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

kyletansley

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 05:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Incredible experience with this Mink. She was moving her babies from one den to another. When I arrived, I was told she had already moved 2. I saw her move 2 more.

Not sure why she was doing this, but guessing her den was disturbed somehow. It is right next to a place where fishermen sit, but not sure if it was that or another animal that got up in there.

Such interesting behavior to see!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

killamfarm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2020 02:47 ΜΜ EST

Τόπος

Barnard, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Must have been chased up the tree the night before. Spent the day resting before disappearing in to the night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edanko

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2014 12:33 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahbirdwebb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 10:27 ΠΜ EST

Περιγραφή

hunting from nearby tree, about 10:30am, looking intently down at snow, then landed and mantled for a couple of minutes, burying its head into the snow several times before flying off in the opposite direction

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2019 09:24 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

ethanborland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 09:33 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

trombh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2019 11:25 ΠΜ EST