Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

mayacrow

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2016 12:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzapp

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 11:03 ΠΜ CDT

Περιγραφή

No words. Just shock and awe. Rabbit captured at 10:54am and fully consumed by snake by 11:28am. 34 minutes.