Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 09:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddbooster

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 07:19 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 02:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccareaderlee

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 02:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atgaffney

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 09:06 ΜΜ PDT
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

simonele

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 04:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On a fir species, maybe grand fir?

@liamragan

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 05:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Neat!

Check it out @shawnb2 @earley_bird

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On what I believe is Norway Spruce

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 03:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 01:47 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Gall on Garry oak; found by @earley_bird

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 01:44 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Gall on Garry oak; found by @earley_bird

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaoticrystal

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 11:46 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Gall on a leaf of the currently unidentified oak in Summit Park's garry oak meadow.
Host obs: https://www.inaturalist.ca/observations/99736291

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 03:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A. trichophylla? No iNat posts from BC.... On Gary Oak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 11:23 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on streamside with sandy sediments. Aneura? Blasia? Or even a hornwort? @rambryum, any thoughts?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2024 09:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 04:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On what I’m pretty sure was black cottonwood. @earley_bird you recognize this?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee_z

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 06:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaoticrystal

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 06:44 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On a currently unidentified species of oak (not Q. garryana... probably.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρυς (Υπογένος Quercus)

Παρατηρητής

chaoticrystal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 04:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

An odd oak. I'm unsure if this is just a mutation on a garry oak, or if this is something else entirely. Found in the Summit Park garry oak meadow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisearley

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 09:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 10:32 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Many individuals ovipositing on Quercus garryana buds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pav_johnsson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 12:37 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 10:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 10:54 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thyg

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 03:09 ΜΜ MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 04:09 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύγες (Οικογένεια Muscidae)

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 09:54 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Collected and in RBCM collection

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 01:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Tentative, best fit I could find.
https://gallformers.org/gall/2141

On Quercus garryana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 01:37 ΜΜ PDT

Περιγραφή

https://gallformers.org/gall/3497

On Quercus garryana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 01:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on Quercus garryana

Possibly columbiensis?
https://gallformers.org/gall/3492

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 06:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lamawebber

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 04:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Thalassiosira nordenskioeldii Cleve 1873

SEM images of the marine diatom Thalassiosira nordenskioeldii (Castracane) Hasle 1983.

Phylum: Bacillariophycophyta, Subphylum: Bacillariophytina,
Class: Mediophyceae,
Order: Thalassiosirales,
Family: Thalassiosiraceae,
Genus: Thalassiosira.

Girdle view. Thalassiosira nordenskioeldii cells are cylindrical to discoid and usually joined together in long chains. Cell diameter is recorded between 8.6-50 µm in diameter. In girdle view T. nordenskioeldii cells appear as octagonal discs. They have a pronounced concavity at the valve center from which a thick mucilage tube connects to the centre of a neighbouring cell. Areolation delicate, hexagonal areolae in sectors; 14 to 18 areolae in 10 µm. Central strutted process close to central areola (annulus). Marginal processes prominent with long external tubes, with a collar at the end;
three processes in 10 µm. Location of labiate process variable within the ring of strutted processes. Mantle edges are beveled. Long radiating mucilage threads exit from the prominent marginal strutted processes at the bend between the valve face and the mantle.

Methods:

Abundant, especially during the spring bloom in the Trincomali Channel. Collected by a 60 µm plankton net April 25, 2022 from Porlier Pass, Trincomali Channel, Galiano Island, Southern Gulf Islands, British Columbia, Canada. Thanks to Andrew Simon for collecting the sample.

Cleaning by nitric acid on a coverslip and rinses in lab grade water. Cover slip mounted on to SEM stubs. Imaging with a Hitachi TM4000 Plus SEM at the AMF at UVIC. Thank you Elaine Humphrey for SEM support. Adjusted in PhotoShop. Preparation, imaging and taxonomy by Mark Webber.

References:

Cupp, E. E. 1943. Marine Plankton Diatoms of the West Coast of North America. University of California Press. Berkeley, California.

Hoppenrath, M., Elbrachter, M., Drebes, G. (2009) Marine Phytoplankton, Selected microphytoplankton species from the North Sea around Helgoland and Sylt. pp. 59, figure 5. Plate 24, page 58:fig. f-k. E. Schweizerbart’sche Verlagsbunchhandlung, Stuttgart, Germany.

Horner, R. A. (2002), A Taxonomic Guide to Some Common Marine Phytoplankton. p. 31. Biopress Ltd., Bristol.

Hasle, G.R. & Syvertsen, E.E. (1996). Marine Diatoms. In: Identifying Marine Phytoplankton. (Tomas, C.R. Eds). San Diego: Academic Press.

Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 2007, AlgaeBase version 4.2. World-wide electronic publication, National University of Ireland, http://algaebase.org, searched April 10, 2022.

Round, F.E., Crawford, R.M. and Mann, D.G. (1990). The Diatoms, Biology & Morphology of the Genera. Cambridge University Press, Cambridge, UK. pp. 132-133.

Fryxell, G.A. and Hasle, G.R. (1979). The genus Thalassiosira: species with internal extensions of the strutted processes. Phycologia. vol. 18 (4), 378-393.

Pienitz, R., Fedje, D. and Poulin, M. (2003) Marine and Non-Marine Diatoms from the Haida Gwaii Archipelago and Surrounding Coasts, Northeastern Pacific, Canada In Bibliotheca Diatomologica (H. Lange-Bertalot and P. Kociolek, eds.), Band 48, J. Cramer, Stuttgart, 146 pp.

Shim, J. H. (1976). Distribution and Taxonomy of Planktonic Marine Diatoms in the Strait of Georgia, B.C. Phd. Thesis, UBC. Plate VII, fig. 2a & b.

Waters, R. E., Brown, L.N., and MG Robinson, M.G. (1992). Phytoplankton of Esquimalt Lagoon, British Columbia: comparison with west Vancouver Island coastal and offshore waters. Canadian Technical Report of Hydrography Ocean Sciences 137.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccareaderlee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 11:29 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libby_rick_avis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2011 12:26 ΜΜ PST

Περιγραφή

The only Boreus species recorded from Vancouver Island. ID'd on Bug Guide by Ben Coulter:
https://bugguide.net/node/view/492658#3637618

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

powhound

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2018 10:32 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found at The Greenery in Kelowna

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 03:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On English Oak leaves. Adults fairly common. Galls present on the single young tree here. 2 adults collected from this site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylviehawkes

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 03:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spookie_starrs

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 05:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2015 05:44 ΜΜ CST

Τόπος

Trinidad, Cuba (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agnestrekker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 01:25 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 06:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Reared from Diplolepis variabilis galls. Date reflects collection date.
https://inaturalist.ca/observations/145405565

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 12:15 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 12:18 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elsemikkelsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:48 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Neuroterus anthracinus galls on Quercus robur
observation of the host oak: https://www.inaturalist.org/observations/92609068

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elsemikkelsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

galls of Neuroterus anthracinus
Host: Quercus robur: https://www.inaturalist.org/observations/91923963

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 02:29 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

macmitchell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 09:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

bttrflywngs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 03:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

drclements

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 12:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

rzapf

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 08:19 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

elsemikkelsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Glabrous
Maybe robur

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

elsemikkelsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:48 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 12:48 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Iona Island Regional Park, Vancouver, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

student_of_life

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 10:54 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 12:56 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Barnston Island Regional Park - Mann Point, Vancouver, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccareaderlee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 01:22 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtsteinbach

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:17 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The host tree is an English Oak raised from an acorn collected in Flanders, Belgium, sprouted, and then planted as an ornamental at this location. The galls are less than 1/8 inch diameter. There are multiple galls per leaf. Blisters along the vein suggest to me that some galls either were arrested in development via predation, or the galls dropped from the tree, leaving a scar. Unfortunately, my gall references have been unhelpful in identifying it beyond it being the probable efforts of a cynipid wasp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 10:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 11:13 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 07:09 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 08:46 ΠΜ PST

Τόπος

View Royal, BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 04:16 ΜΜ PST

Περιγραφή

@earely_bird I went back to find the gall but somehow could not track down the one I had this morning. Found this other one that I think is the same species as it can’t have been more than 15 feet from the original. I have it with me now, wanted to know if I should dissect or put it in a jar for you. If it’s that species you mentioned with no obs would rather rear it I figure. Let me know

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

liamragan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 07:44 ΠΜ PST

Περιγραφή

Some kind of gall on spurge, which I’d never seen before. @earley_bird Any ideas?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddubois2

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 01:51 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildskyflower

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 07:20 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 04:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Reared from Neuroterus anthracinus galls. Date reflects collection date.
https://inaturalist.ca/observations/145406144

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:54 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Reared from Cynips mirabilis galls. Date reflects collection date.
https://inaturalist.ca/observations/145396874

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamdreynolds

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 10:44 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huntingbon

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 02:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawnb2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:17 ΠΜ PDT

Περιγραφή

@earley_bird @mileszhang I found some more of these galls.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 09:23 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on Juniperus scopulorum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddbooster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 05:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Reared out of a Berlese Funnel sampe

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

matthewes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 01:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabendtsen

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 11:04 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anekola

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 11:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakcarr

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 02:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakcarr

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 04:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:34 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

juliakcarr

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 03:08 ΜΜ MST

Περιγραφή

on Oxytropis

@fmcghee do you happen to remember what this was on?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccareaderlee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 12:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 01:30 ΜΜ PST

Περιγραφή

On g oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 01:26 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earley_bird

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 01:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 03:51 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakcarr

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 01:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrasherbird

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 10:28 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Maybe? Closest I could find https://www.gallformers.org/gall/4143

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhi6

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2019 03:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 05:48 ΜΜ PDT

Περιγραφή

quote from @earley_bird: "I bet if you looked at all your Riccias you might see that thing hidden in there". Challenge accepted. Out of 449 Riccia observations in BC, maybe 3 or 4 of mine might show it. This is the closest

@bradenjudson @eullstrom @rambryum @fmcghee

original observation here https://inaturalist.ca/observations/111664479

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 03:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thyg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 05:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccareaderlee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Collected for rearing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 10:25 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skesau

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Explanation- last fall I found oyster galls on the leaves of this oak (https://inaturalist.ca/observations/93105266 for the gall, https://inaturalist.ca/observations/93105233 for the oak). I came back to the same tree looking for the April bud gall, and couldn't find it- but I did find this wasp, and observed it appearing to try to lay eggs on the buds! I know identifying the wasp from the photo alone is unlikely / impossible, but I'm hoping that based on context it would be reasonable to conclude this is Neuroterus anthracinus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skesau

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 06:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccareaderlee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 02:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shawnb2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 08:42 ΠΜ PDT

Περιγραφή

@mileszhang What’s this one? It doesn’t look quite like polita. On Rosa rubiginosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccareaderlee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 02:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Collected

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccareaderlee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 02:05 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Collected

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thyg

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 02:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

maybe? Or some other Alpinobombus? @sydcannings @manysarahs @beesofcanada

Observation collected with permission from BC Parks