Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andybetter

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

In a cave under rocks with small webs. En proceso de descripción (INABIO)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heelsplitter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2015

Περιγραφή

Growing in mulch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heelsplitter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2015

Περιγραφή

Growing on a lawn under Pinus strobus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heelsplitter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2015

Περιγραφή

Growing under Pinus strobus. Taste mild.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heelsplitter

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2017

Περιγραφή

Growing on the underside of a Phellinus s.l. (Fuscoporia?). Fairly dry already when collected.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom1548

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 04:03 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgmayers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 12:40 ΜΜ EST

Περιγραφή

On twig under Betula tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucemalloch

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 04:33 ΜΜ HST

Περιγραφή

Substrate: Dead branch attached to live Ilex mucronata

Habitat: Old growth (never cut) Picea rubens, Thuja occidentalis, Pinus strobus, Betula cordifolia, Acer rubrum forest. Understorey primarily of Ilex mucronata, Viburnum lantanoides, and Rhododendron groenlandicum, Rhododendron canadense in exposed areas.

Description: Coelomycete. Stromata erumpent, pustulate-hemisphaerical-short columnar, the upper layer supporting a botryose arrangement of pycnidia, ~500mu tall, 350-550mu wide. Stroma hyaline-light yellow, basally composed of textura intricata-porrecta 2.5-6.0mu wide, becoming textura globosa-prismatica just below the pycnidial layer, cells 8-17.9x3.7-8.1mu, with the outer layer of cells becoming pale yellow. Pycnidia black, globose when young, becoming cupulate at maturity, 100-115mu tall, 195-220mu wide, with a purple brown peridium of thick-walled textura globosa-angularis-prismatica readily turning green in KOH, 4.5-11.9x3.6-6.8mu, walls 0.8-1.8mu thick. Epihymenium of pycnidia encrusted with non-cellular, yellow debris readily dissolving in KOH. Conidiophores branched, septate. Conidiogenous cells, hyaline, cylindrical, phialidic, 8.5-64.4x1.4-2.4mu. Conidia hyaline, 0-1 septate, long cylindrical, curved to sigmoid, 50.4-60.0x2.4-3.0mu, lacking appendages or mucilage.

Former names: Dermea peckiana, anamorph as Sphaeronaema stellatum and Micropera stellata

Identification Reference: Groves (1937) Three Dermateaceae occurring on Nemopanthus; Johnston et al. (2014) Recommendations on generic names competing for use in Leotiomycetes(Ascomycota)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolt-80

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2014 10:15 ΠΜ HST

Τόπος

Old Edgebrook (Google, OSM)

Περιγραφή

Gliophorus irrigatus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom1548

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 03:52 ΜΜ EST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 05:20 ΜΜ CST

Τόπος

La Crosse, WI, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on Favolus sp. Pseudothecial ascomycete.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 05:20 ΜΜ CST

Τόπος

La Crosse, WI, US (Google, OSM)

Περιγραφή

With dothidiomycete/pseudotheciate hyper parasite.
Not sure on the ID given how old and junked up this was, basing it on the inrolled margin and large pores.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettjackson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 04:35 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylantomtaylor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 12:41 ΜΜ CST

Περιγραφή

Immature asci and clubshaped spores

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pycnoporus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 10:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iainmwalker

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 04:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I have a few specimens of the small fruiting bodies stored in a vial but I left the main specimen in the area that it was naturally growing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylantomtaylor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 07:13 ΜΜ CST

Περιγραφή

Podospora millespora

https://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=337415

Black perithecia growing on incubated dung of Sylvilagus floridanus

Perithecial necks totally glabrous

Asci saccate, basally tapered, and appearing to house 1024 spores based on estimation and literature. Seems possible these are only 512 spored asci but those species did not match macroscopically.

Immature spores blue en masse!
Mature spores nearly black in color
Apical caudle scraggly and crooked, basal caudle is the same.

Got to species using this key

https://www.researchgate.net/profile/Francesco-Doveri/publication/259495621_A_bibliography_of_Podospora_and_Schizothecium_a_key_to_the_species_and_a_description_of_Podospora_dasypogon_newly_recorded_from_Italy/links/02e7e52c45f75e01d0000000/A-bibliography-of-Podospora-and-Schizothecium-a-key-to-the-species-and-a-description-of-Podospora-dasypogon-newly-recorded-from-Italy.pdf?origin=publication_detail&_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uRG93bmxvYWQiLCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJwdWJsaWNhdGlvbiJ9fQ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taigamushrooms

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 02:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 04:49 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Coprinellus 'PNW 04' growing completely submerged in flowing water on various small pieces of wood. I have no reason to think the water level here has recently risen, in a spring and summer long stream of snowmelt directly below a culvert in a considerable current, we haven't had any significant hot streak that would have raised the flow.

Overmature and mature clusters collected. Bases of the stipe seemed to have a "holdfast" adaptation at the base similar Vibrissea, see pictures. (I know they are in a different order, more of a visual metaphor)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidi2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023

Τόπος

Morton Arboretum (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 10:37 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 01:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 02:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungifern

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 01:15 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 12:58 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleywold

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 11:23 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangersara

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2017 04:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2017 09:58 ΠΜ EDT

Τόπος

Namakagon, WI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 11:42 ΠΜ CST

Περιγραφή

On Collybia nuda or Collybia brunneocephala, perethecial parasite on agaric. Spores echinulate, dark spored.
Update with microscopic characters
-->
Spores of multiple types present. All dark and echinulate, but septations varying from aseptate, singly septate, 1-2 septate, and then multi septate spores present which I think are from another species, perhaps an Alternaria. Frequently constricted at the central septation.
Most spores elliptic with a narrowed point of attachment.
Hyphae 4.7-5.5, septate, with irregular bulges. Septations regular in the vegetative growth, more sparse towards the blastic sympodial, catenulate, porogenous, terminal conodiophores.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2016 04:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2016 01:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2016 01:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2016 02:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2016 03:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 04:56 ΜΜ CDT

Τόπος

Babbitt, MN, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Under Picea. Unusual out of range observation, some reddening on tapered stem, fruiting next to Hydnum sp. Strong "grape candy" odor.
Fruits 2-5.25cm across. Possibly a range extension finding. Drying quite pink. I see collections on mycoportal from North Carolina & Newfoundland, but nothing from the midwest.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 03:28 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Or perhaps Paralepista? Under Pinus. Growing on buried wood and woody debris.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylantomtaylor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 07:32 ΜΜ CST

Περιγραφή

Hyperparasitic on a Xylariales fungus
(Second fungus was confirmed)

Microscopically, this fungus had:
cleistothecia coated in setae
IKI- asci containing 8 ascospores
Hyaline, guttulate spores that were slightly curved but not fully allantoid.
The spores became yellow in color in Lugols solution.

Seems to match Nitschkia brevispina

I believe the olivaceous KOH extractable pigments are coming from the second fungus (Hypoxylon?) growing underneath the discs. I observed two types of spores.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom1548

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 02:46 ΜΜ EST

Περιγραφή

Black discs

Underlying crust fungus unknown, posted here
https://www.inaturalist.org/observations/198237084

4th photo from different log. It's host crust fungus is posted here
https://www.inaturalist.org/observations/198235655

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylantomtaylor

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 04:36 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Leaves with mature fungus collected 02/07/2024

Chasmothecia abundant - each body encasing one singular ascus housing 8 ascospores.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylantomtaylor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 07:41 ΜΜ CST

Περιγραφή

Host: Betula nigra

Smooth diatrypous fruit body, very thin - like a single celled layer with no clear body.

No asci observed, possibly anamorphic.

Spores dyed in lactophenol cotton blue - only staining the apical segments

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylantomtaylor

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 03:07 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Robust

Strong green reaction to 365nm UV light when dried!

Microscopy:

Pigmented sub-globose spores

Found what appears to be conidia and conidiophores hanging out in the gills of this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom1548

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 02:05 ΜΜ EST

Τόπος

Riverview, MI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:36 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On a small hardwood branch with the bark beginning to fall away. Note the white lesions in the bark and wood beneath. Perithecia up to 1mm wide by 1.5mm tall.

Asci: 153-168 x 7.5-10µm. The spore bearing part 105-125µm. IKI+, the apical plug about 2.5 tall x 3µm wide when mature; much longer in immature asci.

Spores: 13-14 x 6-7µm, brown, ellipsoid to inequalateral ellipsoid, guttulate, usually with one large guttule at the center, with a very inconspicuous germ slit less than spore length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 02:29 ΜΜ EST

Περιγραφή

Spores 13.5-22.5 x 4.3-5.6µm, mostly 3-septate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On the ground in Hemlock-Birch-Pine forest. Apothecia quite small, about 2 cm tall, the head 11mm tall by 6mm wide. Asci 127-170 x 11-16µm. Spores 22-41 x 5.5-7µm, hyaline, multiguttulate, they appear aseptate, but may be immature. Paraphyses mostly straight, some curved and slightly swollen at the apex. The dimensions of the spores and asci are a little on the large size for T. atropurpureum, but I can't figure what else it could be.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 12:32 ΜΜ EST

Περιγραφή

Spores brown, one septate, smooth, 9-10.5 x 3.7-4µm

Asci bitunicate, clavate, very faintly IKI+, staining faintly blue over much of the upper surface, 44-56 x 9-10µm

Paraphyses septate, slightly constricted at the septa, up to 4.3µm wide at the tips.

Excipulum textura angularis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 10:01 ΠΜ EST

Περιγραφή

On London Plane. I think there are 64 spores per ascus (hard to count).

Spores 6.5-9.8 x 1.4-1.9µm, allantoid, light yellow-brown.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 10:20 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Growing on Honey Locust seed pods.

Spores ellipsoid, tapering at the ends (roughly boat shaped), mostly without oil content: 7.8-10.3 x 3.2-4µm

Asci IKI-, with croziers, 66-74 x 5-6µm

Paraphyses branched, containing some refractive content. Occasionally roughened at the ends.

Hairs indicated by arrows in microphotos

Excipulum textura intricata.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 11:34 ΠΜ EST

Περιγραφή

Collected by Sigrid Jakob

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 10:55 ΠΜ EST

Περιγραφή

On a rotting baseball bat (found by Sigrid Jakob).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt227

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 04:25 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylantomtaylor

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 11:31 ΠΜ CDT

Περιγραφή

No idea. Seemed like a gall wasp. There was a group of maybe 20 of them hovering over a pile of oak leaves, dipping onto the ground periodically

Ετικέτες

NMC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 08:09 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Sharing and abandoned pine plank that was against the ground, with a Peniophora sp. and an ascomycete. Spores of crust and ascomycete can be seen. Although most of the spores have three teeth, there were few bearing four teeth. Woods of Wenonah.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 02:16 ΜΜ WET

Περιγραφή

On rotten hardwood. Mossy woods. Sharing the substrate with a resupinate polypore. Crust in its asexual form. It has a very loose consistency. Powdery to touch (tons of conidia) and very delicate. Grayish-greenish.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylantomtaylor

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 02:48 ΜΜ EDT

Τόπος

Marquette (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manofthemarsh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 06:02 ΜΜ EST

Περιγραφή

R. rostratus- 11 superposed receptacle cells (excluding foot) form a slight expansion towards inflated perithecial venter with elongated neck distally.
The neck may also act as a trigger to disperse spores when disturbed. The spermatial rods detach from the antheridial branches once adhered to the trichogyne, and can release sperm after separation. As an aquatic species, the currents would otherwise prevent the antherozoids from adhering to the trichogyne long enough for sperm contact. This species represents a transitional state between exogenous and endogenous spermatia. The exogenous spermatia produced will discharge sperm freely through a short tube much like endogenous spermatia. The basal axis of the appendage appears to be incorporating itself into the perithecial wall as part of typical development.
Specimen host: Male Cymbiodyta toddi found under submerged debris. ***First Laboulbeniales infection for the species. Though, not new for the genus, even in the US (R. rostratus on C. fimbriata in MA, TX).
Specimen Position: Attached from beneath the right apical angle of the pronotum.
Host Infection: Most likely through contact of right fore-tarsus with infected soil or leaf litter followed by routine grooming by the host OR the host may have been mounted on its anterior portion by another male carrying spores on its left fore-tarsal claw.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manofthemarsh

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 02:53 ΜΜ EST

Περιγραφή

Genus diagnosed by transverse white and orange bands on frons. Species characterized by lustrous spot (radiating from anterior ocellus) that does not reach halfway to eye margin. Specimen found drinking sap from wounded Cladastris kentukea and was easily caught with a microvial.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 04:50 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Troops of brown septate and pointy conidiophores growing on an old unknown fungus. Conidia grows at tip. Mixed woods with hemlock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 08:58 ΠΜ EDT

Τόπος

Bloomer Park (Google, OSM)

Περιγραφή

This observation is for the "dots" on the Xylaria.
Conidia (from Xylaria?) 6.1-9.7 x 2.5-3.9µm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2018 12:51 ΠΜ EST

Περιγραφή

Dark brown spiny spheres on polypore, growing on dark brown subiculum.Jellied inside. 0.8mm size, the biggest. Starts with few individuals and becomes crowded until big areas are covered with dark brown mycelium.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

manofthemarsh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 01:03 ΜΜ CST

Περιγραφή

A mold growing on a dead scorpion in a terrarium. The scorpion was dead prior to mold colonization.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2013 06:19 ΠΜ CDT

Τόπος

Parfrey's Glen SNA (Google, OSM)

Περιγραφή

SONY DSC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylantomtaylor

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 01:12 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Collared bulb suggests section Amanita
Ring, white stem, and striate cap margin make me think a worn Amanita frostiana.

But, the warts are white.

@logan_borosch
Any idea? Am I way off?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrobeson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on dead wood of Elaeagnus umbellata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carson69

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 08:32 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom1548

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 02:05 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makielb

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2014 10:37 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycologic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023

Περιγραφή

Found growing under hemlock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dziomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 03:17 ΜΜ CDT

Περιγραφή

In an old growth hemlock forest

I haven't been able to find any solid matches. The grayish color of the stem and cap, and the volva with orange-buff color on the inside seem relatively distinct

Amanita clarionensis is the best match I've found yet. It occurs in eastern NorthAmerica, under oak, pine, and hemlock. Though it seemingly has a less gray pileus and stipe, and fully white volva

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mipiworld

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in mulch at a landscape supply yard. Interesting sclerotia. Mid-Michigan.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrobeson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

not collected as I only see a couple stems, but I could grab at least one if that would be helpful.
@dylantomtaylor @pipsissewa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 09:36 ΠΜ NZST

Περιγραφή

isolated from log as a contaminant of a Basidiodendron

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2020 05:09 ΜΜ +13

Περιγραφή

Hyphomycete parasitic in this case on the basal hyphae of Marasmiellus candidus (characterised by basal cushions from which sporocarps emerge, and really Campanella).
Conidia 4 x 1.5um, Q=2.7. Conidiogenous cells 15 x 2um.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mipiworld

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Definitely Pluteus, BUT I do not believe this is P. cyanopus or P. americanus. Mixed deciduous forest, mid-Michigan, growing from dead tree stump near drainage ditch. Help with ID? Another specimen of this species was found and sent to the mycoblitz fall 2023. Have not heard yet what the sequencing has to say about it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thaddeus25

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 12:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Gilled mushroom exhibiting very deep blue/violet coloration, not sure if it's from the mushroom or some other source.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom1548

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 03:22 ΜΜ EST

Τόπος

Riverview, MI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviswj

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2016

Περιγραφή

Stored as culture # 750 in the UMich culture collection

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchellpittsley

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 04:37 ΜΜ CDT

Τόπος

Boscobel, WI, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 01:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Platanus x acerifolia. The anamorph is shown here: “Macrodiplodiopsis desmazieresii”

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atsushi_nakajima_cirque

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 12:15 ΜΜ JST

Περιγραφή

Lecanicillium anamorph

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ID tentative, but this is my best guess. Found in rosette formation on Privet ( Ligustrum sinense )

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrobeson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 05:06 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrobeson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 06:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrobeson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylantomtaylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 12:02 ΜΜ CDT

Περιγραφή

It’s growing on a peach pit!! Just realized the substrate

Spores huge - micro photos at 400x (no measurements yet)

Spores citriform with apical germ pores on each end; coated in a thick gelatinous membrane. Some of the spores were singularly septate.

Seemingly 3 spores per ascus, more likely they were 4 spored and I was just not finding them.

Ετικέτες

CMC, NMC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 05:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackjohnsonn

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing with Jack pine, and other conifers. Large, very aromatic.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 10:16 ΜΜ WET

Περιγραφή

Very sticky. It has an incredible delicious smell. The cap stayed wet even one day after being picked up. Gills had a gelatinous consistency and released matter in the preparation. KOH negative on cap. Edge of cap is white and made of thin hyphae with clamps. Cystidia is absent. Cap 1.1 cm; stipe 1.7 cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

dpmarton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 02:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hills47448

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 11:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt227

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 01:46 ΜΜ CST

Περιγραφή

Dang it I know this one but can't find it. Rufus rubber cup? Clustered aspen cup? Felgercarb!

Photos by Nancy Nabak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 09:16 ΜΜ WET

Περιγραφή

Parasitizing Clavulina cristata. The coral looks like a disfigured gray mass. Park; side of hill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huafang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 01:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom1548

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 03:12 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filipfuljer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 05:54 ΜΜ CET

Περιγραφή

on the dead attached branch of Salix sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbrobeson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 05:03 ΜΜ EST

Περιγραφή

on dead wood of probably Quercus velutina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 07:20 ΠΜ CST

Περιγραφή

On poplar leaf