Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralfmagee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2017 12:21 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francoislibert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2016 10:25 ΠΜ -10

Περιγραφή

Labridae, Macropharyngodon, Perciformes, meleagris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewtrevor-jones

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2017 09:48 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Stigmatopora harastii at The Leap. 16.5m DSC_4579

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewtrevor-jones

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 12:30 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Stigmatopora harastii at The Steps. 12.7m DSC_6763

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2009 02:37 ΜΜ EST

Τόπος

Lomaiviti, Fiji (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2013

Τόπος

Pupukea, HI (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyinthesea

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 01:14 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralfmagee

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 09:57 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjadiver

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2018 07:05 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralfmagee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2019 11:01 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Approx 18mm across base, centre extended to 40 mm approx when disturbed, note swarm of amphipods around base.

Cnidaria is just a guess that it may be some type of anemone, happy for guidance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκυλόψαρο (Carcharias taurus)

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2018 08:32 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Broughton island North Rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikihubbard

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 05:02 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eschlogl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2017 09:51 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyinthesea

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 10:56 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

du81iner

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 10:16 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emikok

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 07:49 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Some already hatched and these are ready to hatch..

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdinh123

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 03:58 ΜΜ AEST

Περιγραφή

This one is about 1cm, with similar pattern on the body as the last one posted but not exactly the same. Hope this sheds some light on the ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

du81iner

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 07:02 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 10:23 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 08:13 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyinthesea

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 02:56 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiftygrit

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 10:25 ΠΜ AEST

Περιγραφή

on the motorbike
this small scorpionfish appears to have captured most of a hulafish
If the whole fish cannot be swallowed, how does it work from here?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 07:54 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnturnbull

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 12:20 ΜΜ AEST

Τόπος

Henry Head NSW (Google, OSM)

Περιγραφή

Henry Head. 18 m deep.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 04:56 ΜΜ AEST

Τόπος

Chowder Bay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnturnbull

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 08:02 ΠΜ AEST

Τόπος

Bare Island (Google, OSM)

Περιγραφή

Bare Island

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdinh123

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 11:45 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

First time I saw clingfish in this color, usually oeange/red

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glen_whisson

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 04:34 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewtrevor-jones

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 09:43 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Idiotropiscis lumnitzeri, IL2019121702 at The Leap. 12.3m DSC_2329

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewtrevor-jones

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019 09:37 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Nembrotha purpureolineata at The Steps. 12.4m DSC_2104

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewtrevor-jones

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2019 12:34 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Idiotropiscis lumnitzeri at The Leap. 12.6m DSC_1636

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiftygrit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 09:24 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nzwide

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2015

Τόπος

Mokohinau Islands (Google, OSM)

Περιγραφή

Crested weedfish found on drifting seaweed.

Photo by David Anderson