Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akrohn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2010

Τόπος

Tai National Park (Google, OSM)

Περιγραφή

Three found within 2m of the ground in primary forest.