Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codyleeds

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 01:22 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 12:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Measuring from 0.8 to 1.1 mm in length

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geodani

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 04:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiesan

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 04:33 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This seems to be the mate of the other Purple Finch I posted a couple hours earlier

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 08:41 ΜΜ +01

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiesan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Mara, TZ (Google, OSM)

Περιγραφή

A female lion with her cub, Serengeti National Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiesan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Mara, TZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Female lion in Serengeti National Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiesan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Tanzania (Google, OSM)

Περιγραφή

Male lion in Serengeti National Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiesan

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 12:10 ΠΜ EAT

Τόπος

Bunda, Tanzania (Google, OSM)

Περιγραφή

Bats lined the eaves of the bathrooms at Grumeti Airstrip, Serengeti National Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiesan

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 11:45 ΜΜ EAT

Περιγραφή

A pair of Water Thick-knees fends of a Monitor Lizard at Grumeti River, Serengeti National Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 11:03 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 11:13 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 02:06 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 11:19 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

ross2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 10:29 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 04:44 ΜΜ PST

Περιγραφή

Hitchhiker attached to the scallop!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keith_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 11:16 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Alvaro's Adventures pelagic out of Pillar Point Harbor aboard the New Captain Pete

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 04:35 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2019 04:50 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2019 04:04 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccafay

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 07:12 ΠΜ PDT

Περιγραφή

baby?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 01:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτόπαπια (Marmaronetta angustirostris)

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Κεφαλούδι (Oxyura leucocephala)

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 03:35 ΜΜ PDT

Τόπος

Seville, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 09:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2019 02:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 12:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 09:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 09:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019 04:13 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2019 12:01 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)

Παρατηρητής

janeyd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2019 07:56 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2018 11:38 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόρυγχο Κοάτι (Nasua narica)

Παρατηρητής

janeyd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018 03:07 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δυτικός Ελαφοποντικός (Peromyscus sonoriensis)

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018 01:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuabobcatstacy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2018 10:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbarnes59

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018

Περιγραφή

Extremely tame. Would not fly away even if if approached to less than 1 cm with my other finger.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2018 11:24 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2018 08:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Blue oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccafay

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 01:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccafay

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 04:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Junín, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 05:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2018 02:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

joshuabobcatstacy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2018 12:45 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2018 12:49 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underwaterpat

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2016 10:30 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Colonial form. The solitary morphs have the crazy black "tails."

Video: https://vimeo.com/167886516

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2017 10:05 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

ross2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2017 10:09 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2017 02:37 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2017 02:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Valley Oak

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Ροδόσπιζα (Carpodacus erythrinus)

Παρατηρητής

fowlerope

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2007

Περιγραφή

First state record and I heard there were no CORO observations for North America yet in iNat yet so.....here ya go!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2017 10:56 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2017 07:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2017 01:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2017 07:44 ΠΜ CDT

Περιγραφή

I had a fun time with several singing Seaside Sparrows early this morning. These birds were singing within 10-12 feet of my truck window. Some shots were taken before the sun was up, other shots taken in the early morning sunshine.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2017 09:02 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfabian

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2017 12:22 ΜΜ PDT

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2017 10:32 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The deer here have munched these into Edward Scissorhands shapes...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2017 09:21 ΠΜ PDT

Τόπος

Santa Fe, Oakland (Google, OSM)

Περιγραφή

Collected 13 of these suckers. Their eggs must have hatched in the rain this week.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2017 11:44 ΠΜ PST

Περιγραφή

Who made this lovely shell that's now home to a hermit crab? Is it a tiny jeweled top snail shell?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomv

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2017 02:54 ΜΜ PST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2017 07:36 ΠΜ PST

Περιγραφή

End with my Lifer today. Stayed at @dpom 's in El Granada, CA. Early departure for walk with a stop to see this rare resident. Donna said she's seen this in the county in the past but never in such numbers. Pretty bird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκόφερ Του Botta (Thomomys bottae)

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2017 12:26 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2017 02:34 ΜΜ PST

Περιγραφή

on mossy sandstone rock
light lower surface with cyphallae (not pictured yet)
wet sample
Small!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2017 12:12 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2017 12:34 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2017 09:24 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2017 02:52 ΜΜ PST

Περιγραφή

Table Mountain was where I'd seen this creature a few years back. Kinda...cool...to walk a beautiful landscape w/ @kueda & @catchang today: the celebrated wildflowers we were too early for, the geology of basalt dominance in full, bleak glory. Only two newts observed in the flowing creeks...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2017 11:38 ΠΜ PST

Περιγραφή

I think I finally saw this species. Lots of red in other Waxy Caps. These totally red!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2017 12:12 ΜΜ PST
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2016 04:09 ΜΜ PST
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2016 04:14 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

@tiwane was on a roll! Saw this incredibly elusive species that touches just briefly into our state from the North. He found a tiny baby and a magnificent adult.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2016 03:33 ΜΜ PST

Περιγραφή

Size of basketball

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2016 03:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

White Mountain Butterfly Count

  • Ended the day on this species I usually only see in Arizona or Texas. Had rain on drive down which I was grateful for - cleaned the rent-a-car of all the off-roading. A fantastic trip.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2016 11:23 ΠΜ PDT

Περιγραφή

I made a crazy decision and took the Rent-a-car out what I thought would connect me to a road Ken Davenport had taken me years back to collect Weidemeyers. Two incredibly packed rabbitbush. I prayed my way towards Mono Lake off-roading with a non-off-roading vehicle...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2016 02:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2016 02:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I'd seen this species years back in San Francisco behind the Legion of Honor. A noisy, gregarious flock. This seemed to be just a few above my head. Tough to photograph between the needles of the pine, close enough to watch that powerful beak shred the pine cones...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

bikramghale581

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2015 10:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2016 11:23 ΠΜ HST

Περιγραφή

Shore diving at Pupukea Beach Park, max depth 39 ft/12m.

Saw 2. 2nd one has a rip/bite in one end.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2016 11:54 ΠΜ HST

Περιγραφή

Shore diving at Pupukea Beach Park, max depth 39 ft/12m.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2016 09:43 ΠΜ HST

Περιγραφή

Save the Best for Last today - @sea-kangaroo and myself guided into Kameamea Lady habitat by folks working on the genetics of this elusive butterfly. Only one of two endemics to the Islands. Will put out mashed banana bait to lure them in. Warm sun turned to torrential rains. Didn't see the Vanessa, BUT saw the other endemic. The Greenish Bluet or Blackburn's Blue. A blue butterfly that is green. Read about this creature for decades. Insane thrill to finally see it. This is the only shot I managed to take of it. It'll do. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάιος 2008

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I had not posted this particular record from May, 2008, so I'll post it now since it documents a Golden-cheeked Warbler eating a female Argia genus damselfly. It may be an Argia fumipennis, but the shots are a little difficult to ID the bug. The bird appears to be a 2nd year male, judging from the green in parts of the back, but @gcwarbler will correct my age assessment if I am incorrect.