Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

doodlebug

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doodlebug

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

doodlebug

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Του Βάλτου (Sylvilagus aquaticus)

Παρατηρητής

doodlebug

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2015

Περιγραφή

Saw this rabbit in the water way on the side of the county road. Much bigger than an eastern cottontail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόουρος Λαγός (Lepus californicus)

Παρατηρητής

doodlebug

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

doodlebug

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2014

Τόπος

Milam County (Google, OSM)

Περιγραφή

Opossum in tree in back yard...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doodlebug

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2014

Τόπος

Milam County Texas (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηλεοντίδες (Οικογένεια Myrmeleontidae)

Παρατηρητής

doodlebug

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2009

Περιγραφή

Doodlebug pits and doodlebug