Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 11:17 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 01:21 ΜΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I was listening for owls not too long after dusk. The temperature was in the 50s and the half moon shone brightly. Owls had been vocal. Standing in the dark, I heard a very loud, unfamiliar call that I thought must be either Great Horned or Spotted Owl. It called again, nearby and more intensely. I found myself getting in my car quickly without quite knowing why - it was an involuntary response faster than my brain consciously moved on to IDs like this one. But my brain did get there as I found myself rolling up the window in addition to closing the door, leaving just enough room to record. It was too loud and intense. The sounds moved very quickly from roughly behind my car to in front of my car. When I turned on the car and drove slowly forward, I quickly spotted these two individuals (presumably immature), which I somehow half expected I would see up the road. They were occasionally responding to other calls from the woods (presumably their mother). Photo taken by headlights at 12800 ISO.