Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orchidontist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 07:46 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Adult P mimica was identified in 2020 at this same address. Found inside house in a roll of plastic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peregrine80

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 08:01 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karengiblett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 01:59 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Acraea andromacha

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 08:23 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Nos 40-42 fom the batch I have been raising from eggs laid by one moth in Sept 22.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 09:56 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 01:17 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Small moth in eucalypt forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 10:00 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 12:20 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Small moth in eucalypt forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 11:50 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Small moth in eucalypt forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianmcmillan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 10:59 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 02:54 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 10:29 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2020 07:30 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eremophila

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 08:18 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngaruru

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 09:46 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2016

Τόπος

Tinonee - yard (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogstanden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 10:05 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

really not clear on where this fits.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterwatts165

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 05:56 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterwatts165

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 07:47 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2019 12:57 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 07:39 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peregrine80

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 08:02 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2012 10:53 ΜΜ AEST

Περιγραφή

2634

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 10:10 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dj_maple

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 02:48 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 03:00 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 02:26 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 09:12 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2018 06:03 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Limacodidae>Anaxidia lozogramma : RPRR Lismore NSW AU

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxhr54

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 07:42 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dj_maple

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 07:58 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectid

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 01:13 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Small moth in rainforest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul2george

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 04:57 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Gall on Eucalyptus leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul2george

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 02:04 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

possibly A. strombylosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 07:55 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dj_maple

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:17 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 09:56 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul2george

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 04:50 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

On Callistemon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peregrine80

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 07:22 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peregrine80

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 07:58 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 08:02 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 08:08 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peregrine80

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 07:45 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 07:24 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 09:40 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 06:04 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 04:35 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peregrine80

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 07:26 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 09:12 ΠΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tas56

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 08:09 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tas56

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 09:38 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 09:32 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 04:29 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelomi

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 10:15 ΠΜ AEST

Περιγραφή

On emerging Amaryllis in garden, rainy weather.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 08:44 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogstanden

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 08:55 ΜΜ HST

Περιγραφή

Searched all the BOLD spilomelinae without a match. Maybe something else?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emm533k

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 08:00 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 01:00 ΜΜ AEST

Περιγραφή

ELR

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:44 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 03:06 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Tortricini>Exeristeboda exeristis CHBG 7-8mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 09:37 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallies

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2018 03:29 ΜΜ UTC

Περιγραφή

close to 'Miscera' basichrysa
emerged from Calamus fruit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectid

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 02:01 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Small species in Eucalypt forest, single specimen seen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 11:47 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Small moth attracted o UV light in Eucalypt forest. Only two specimens seen in 3 years.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 11:19 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clairecottage

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2013 06:31 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen94

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 08:25 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgan-rae

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 10:12 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 09:38 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Attracted to UV light in Eucalypt forest. One specimen only

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 11:22 ΜΜ AEDT

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Περιγραφή

large species North East Victoria. This specimen was photographed in the wild at Porepunkah in north east Victoria.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosewise

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 08:58 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015 11:04 ΜΜ HST

Τόπος

Nightcap Ranges (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kallies

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2007 10:00 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianadavey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 06:28 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

On Avicennia marina (White Mangrove)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmwhitington

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 10:41 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2016 02:24 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaytaranto

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 12:28 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found many of these on callistemon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 09:00 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 09:02 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safia_maher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 02:21 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clairecottage

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:11 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericfischerrempe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 08:28 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdbishop69

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 10:09 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susaninglis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 07:53 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clairecottage

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 08:46 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2015

Περιγραφή

Paropsis dilatata (Male)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 10:41 ΠΜ AEST

Περιγραφή

first sighting since the Jan 2020 fire

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 06:15 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliegraham173

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliegraham173

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:27 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 06:46 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 06:14 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 05:47 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adri_losso

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 08:34 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cher63

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 09:39 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 12:49 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Unknown foodplant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 12:53 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flossiepip

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 08:09 ΜΜ NZST

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argybee

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2012 07:57 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

D.vulnerans pupation.