Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diffractedamanitaphotographer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Smelled like tater'

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diffractedamanitaphotographer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

takahiro_yanagi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020

Περιγραφή

シロオニタケ。林にはアンモニア臭が漂ってた。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fohh

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 11:22 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jilliankern

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 12:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fascinatedbyfungi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 04:30 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhinolophus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 05:51 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Like the flour lepidella, but starts off indistinct. Stems tall and textured, gills very smooth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frenchi_son

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 11:35 ΠΜ PST

Περιγραφή

White on cap and stipe without UV.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2018 03:11 ΜΜ PST

Περιγραφή

Black licorice candy aroma