Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelfromchino

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 09:53 ΠΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 10:25 ΠΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miss12

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 08:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrm163

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 04:57 ΜΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcelshoff

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 10:24 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Growing with black sage.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 02:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φεγγαρόψαρο (Mola mola)

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 12:31 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msp1824

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 03:55 ΜΜ PST

Τόπος

Carmel, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Steelhead trout at mouth of Carmel River. The mouth of the river was closed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

futureodd1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 08:50 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2018 04:18 ΜΜ PST

Τόπος

Elkhorn, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

These oaks were very elderly, forming intertwined trunks and branches which was beyond awe-inspiring. The bark was rugged and gray/brown. The fresh leaves were evergreen, curled inside, and were saw-toothed. This was in my opinion the most beautiful grove of the Coast Live Oak Woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 11:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 11:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Γκρεμοχελίδονο (Petrochelidon pyrrhonota)

Παρατηρητής

saayasitlani

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 12:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantsarecool

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Περιγραφή

Observed soaring in thermal over Globe Road and Mountain Road 72A, just south of Springville. No patagial tag observed due to height of individual. Appeared to be a juvenile, but unsure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabimclean

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfred3

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 09:04 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρκα (Orcinus orca)

Παρατηρητής

ljbrenner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 04:23 ΜΜ PST

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Pod of 9, seen from Island Packers boat "Island Explorer"

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρκα (Orcinus orca)

Παρατηρητής

ktbug

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2016 11:41 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

mgm666in

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 03:49 ΜΜ PDT

Περιγραφή

P22

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

christopherreiger

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 01:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Captured on a security camera. Residents described it as the “Hollywood Hills mountain lion.” I don’t notice a collar, and wonder if much is known about this individual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

mrpmarinebio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 06:00 ΠΜ UTC

Περιγραφή

1AM off security camera footage

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

pauldermen

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 07:18 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The mountain lion was running up the hill on the street, I approached slowly to take a picture. When I was 100 ft away it ran up the hill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpewest

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phylogenomics

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)

Παρατηρητής

aarushimodi

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 05:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyjaecker-jones

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 04:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asongdog-gubat

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 12:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:10 ΠΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

LAcitynaturechallenge2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:10 ΠΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

LAcitynaturechallenge2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίδια (Υποτάξη Serpentes)

Παρατηρητής

amyjaecker-jones

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 04:44 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Snake track? Inch and a half to two inches at its widest point, except at the edge of the trail where it was thicker.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanwen1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffajomanfry

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:25 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bnaldana

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avalon365

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandont91311

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyjaecker-jones

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

Spotted towhees are not very common visitors to the yard, but recently a pair of them have been seen frequently. One or both of them can often be seen shadowboxing with various parts of our cars.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimssight

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 08:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ctwothree

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

storc

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adirado

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:40 ΠΜ PDT

Τόπος

Arcadia, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lhiggins

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgorcik

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 04:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 06:26 ΜΜ PST

Περιγραφή

The yuccas were tall and heavily branched, had thick, brown trunks, and fibrous, dense leaves of a succulent. When I came across this individual around the ending of sunset, it formed a silhouette against the gorgeous, waning colors of the cool desert sky. This pristine beauty reminded me of the sheer wonder the Mojave Desert embraces! This was one of several Joshua Trees in the Creosote Bush Scrub plain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sscrivy

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 05:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belinda

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 02:56 ΜΜ PST

Περιγραφή

San Gabriel Dam area
Making two observations--this one for the eagle---hope to get an ID on the fish

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 02:56 ΜΜ PST

Περιγραφή

San Gabriel Dam area
Making two observations--this one for the eagle---hope to get an ID on the fish

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan_proffitt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 01:57 ΜΜ UTC

Περιγραφή

On a trail in upper Franklin Canyon mid-day, very hot and still, I was walking slowly and quietly when we saw each other.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benewing

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 03:31 ΜΜ EST

Τόπος

Orange, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisjensen1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

tothemax

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 08:36 ΠΜ PST

Περιγραφή

two individuals hanging out in the grassland

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

nathanfrench

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 11:34 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergiomtz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

nathanfrench

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)

Παρατηρητής

taco_night

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 10:32 ΠΜ PST

Περιγραφή

This one took us by surprise, and I wasnt able to get clear photos of it. eBird doesn't list any sitings of Tundra Swan in this area, but that was what our best guess was.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

bugornot

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2014 12:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlene_rose

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 03:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margotmcfadden

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 06:44 ΜΜ UTC

Περιγραφή

A beautiful arrival today.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

soilsflutterby

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 03:06 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

taco_night

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 09:14 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uzun

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 09:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uzun

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 09:07 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

uzun

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 10:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 11:39 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The lizard was very brown and had many geometric patterns, with the glittering blue underneath the head. This male achieved his daily exercise of power over his territory by doing push-ups on the rock. Once the lizard paused, I zoomed in on this reptile of fascinating detail. This moment was captivating; never before had I seen these sophisticated details in a critter one would regularly see darting around walls or gardens casually! These lizards were commonly spotted sun-bathing in the Lower Montane Forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewthompson3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 12:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Observed as it had recently captured a Jerusalem cricket

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

direbecca

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 12:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The snake-like lizard was in some sort of dormancy, moving slowly with occasional flickers of the eyes. Its body was slender, the head appeared diamond-shaped, and the patterns of black stripes were seen on the brown/orange-colored back. It made a stunning impression on the rest of the family, showcasing the wild side of our Cultivated landscapes in Diamond Bar!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyincognito

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 07:13 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Chat x oriole. At different location than his usual territory, but I believe it is the same bird and not another.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyincognito

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 08:26 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Chat x Oriole at the usual location

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 09:02 ΜΜ PDT

Τόπος

Deer Canyon Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patpatasaur

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 01:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan27

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πάρουλα Του Ουίλσον (Cardellina pusilla)

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 08:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 09:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

lgriego

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 06:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggywu

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 10:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

bradrumble

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 03:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Carcass. Red-tailed and Cooper’s Hawks frequent this area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος (Γένος Sciurus)

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 12:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The small mammal was found in quite an unliving condition! By all means it was dead, with some grayish-brown fur being retained, along with the bones. Seen here are the vertebrae, skull, and predator-like canine teeth. The size and tooth anatomy of this critter didn't seem akin to any local rodents. This specimen was found under a Cultivated pine along Diamond Bar Blvd.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 11:55 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This lizard was either dead, or this was an extensive piece of its shedded skin. Its body was slender, the head appeared diamond-shaped, and the patterns of black stripes were seen on the faded, brown-colored back. These remains appeared to be fresh, not highly disturbed, and were found under a Cultivated pine along Golden Springs Dr.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2018 02:43 ΜΜ PST

Τόπος

Sand City, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This adult gull still had remnants of the juvenile's plumage, otherwise it matured. The wings were light gray, the feet and bill were light pink. The end of the wings and the tip of the beak were black. It lived along the extensive, sandy Beach.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2018 05:02 ΜΜ PST

Περιγραφή

The small passerine bird was a reserved, secretive little one. It blended in well with the undergrowth, due to its rusty brown and gray plumage. The reddish-brown tail also wagged as it hopped through the branches. This one lived in the Riparian Forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2018 04:42 ΜΜ PST

Περιγραφή

The waterfowl was small and compact. The head was black, the round body was dark gray, and the beak was white. It dove in and out of the water of the Freshwater Lake, which reflected the beautiful colors of autumn.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2019 12:13 ΜΜ PST

Περιγραφή

The passerine bird had a light gray body, with a gray and bright yellow belly/neck. It's bright colors penetrated through the shrubbery as it took flight across the Freshwater Lake.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 11:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The humminbird's head when reflected in the sun gave a tiny magenta glow. The body was light brown-gray and light green. It also had a tiny sword-like bill. It perched on the low-growing, dense shrubs of the Sand Dune scrub.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 11:56 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The passerine bird was black and brown, with bead-like black eyes. The feathers were glossy and nearly pitch black with brown. These were feeding off of bread crumbs on the steps nearby the massive swath of Cultivated lawn.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 05:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The gull's beak was mostly yellow, with a little red, and the feet were light pink. The body was white, with dark gray wings. It was walking in the surf zone of the massive sandy Beach on the Balboa Peninsula.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 03:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The peregrine was a slim raptor, making a very harsh cry heard from hundreds of feet away. The head was black, with the white patch, and the feet & bill were yellow. The wings were dark gray and the belly was tawny-white. It flew out of the date palm, then it flew in circles with another individual around the lighthouse as they both flew inland across the Coastal Sage Scrub.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 12:16 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The passerine bird was swift as it swooped into the small tree. The flashes of blue and white feathers and seen from afar, and they were seen even clearer as I got up close. This was a

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 12:33 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The small passerine bird was mostly light gray in color, it also had a black cap. The underside of the tail was also clay-red. It was taking a bath in the small steam winding through the Eastern Temperate Forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2019 03:55 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Wrestling with the slimy worms was quite a feat for this unstoppable robin! The bird had the easily recognizable black head, red belly, and gray wings. It was foraging in the moist, Cultivated lawns of the National Mall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 02:57 ΜΜ PST

Περιγραφή

The small passerine bird was maneuvering up and around the cypress trunks as if it were a creeper or woodpecker. The head had distinct yellow and black coloration, the rest of the plumage was olive-green, gray, and black/white. It was an infrequently spotted member of the disturbed, cypress-dominated Closed-Cone Pine Forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 10:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The female mallard had brown, molted plumage with the patches of bright blue on the wings. Along its side was a youngster, a fluffy, bronze yellow/brown duckling! It was the cutest! Both were calm swimmers in the still waters of the Cultivated, manufactured Reflection Pool.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 12:00 ΜΜ PST

Τόπος

Sand City, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

The majestic, wide-spanning bird was a very large raptor, with black wings. The underside was gray and black. The head was bald and dark magenta. Several individuals including this one soared in ovular formations above the coastal headlands and nearby Sand Dunes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 01:28 ΜΜ PST

Περιγραφή

The passerine bird was completely black, with deep yellow eyes. The feathers were glossy and had a light purple/blue simmer to them. These were extremely common around the facilities of Crissy Field, dwelling on the Culitvated lawn and the food it provided via leftover lunches.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 02:00 ΜΜ PST

Περιγραφή

The gull's beak was mostly yellow, with a little red, and the feet were light pink. The body was white, with dark gray wings. Numerous gulls perched along the concrete wall built on top of the Rocky Shore coastline.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 01:06 ΜΜ PST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

The goose was a large waterfowl, with a thick brown body, and a compact, black neck. The head was mostly black, but it also had the two white oval patches. Up close, these geese were rarely intimidated by humans, especially this individual here who I got relatively close to. These lived in the Freshwater Lake ecosystems.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2019 03:59 ΜΜ PST

Περιγραφή

The passerine bird was small, brown, and had orange-red blotches under its long tail. It perched on the bare shrub and didn't move an inch in the cool weather. It lived in the Cultivated landscape.