Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

davidtng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 10:43 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2015 06:00 PM CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matteocassella

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 10:52 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2008 07:28 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 10:49 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gborn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 08:30 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

i_c_riddell

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 01:54 PM CET

Τόπος

Harare, Zimbabwe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

love3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 10:44 PM AWST

Τόπος

香港上環 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieterprins

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2009 03:41 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 09:59 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazzeip

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2015 02:52 PM CEST

Περιγραφή

subsequent development

adult:


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazzeip

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2017 05:33 PM CEST

Περιγραφή

subsequent development

pupa:

adult female:

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kathleenfspicer

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2010 07:57 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2015 03:28 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2017 05:31 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2017 02:09 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

domf

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2015

Περιγραφή

Unknown Plume Moth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2008 02:13 PM CET

Περιγραφή

Melyridae sp., to MV light, Aranda, ACT, 31 October/1 November 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2015 11:52 PM CET

Περιγραφή

Chrysolarentia plagiocausta (Turner, 1904), to Heath trap, Aranda, ACT, 20/21 December 2015