Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebawill

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 03:48 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iguazuexplorer

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebalovera_

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 03:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inshaallah

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 03:05 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wintfall

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 12:51 ΜΜ -03

Περιγραφή

Este espécimen mide aproximadamente 2cm, brillante con líneas blancas en la base de las patas, parte trasera con hileras en forma de V, Queliceros bastante pronunciados, área ocular con varios ojos no conté cuántos.
Se mueve lento y sigiloso, aunque creo que fue por el frío ya que en esta zona hace muchísimo frío.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jev_1874

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 03:01 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nereston-nelinho-camargo

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2015 12:50 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karina84629

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 11:16 ΠΜ -03

Περιγραφή

Se lo encontró en las Playas de Monte Hermoso sur de las costas de la Provincia de Buenos Aires

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jev_1874

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 08:16 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jev_1874

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 07:28 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niconi88

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliallira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 03:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luana_rickli

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 12:34 ΜΜ -03

Τόπος

Nova Tebas, PR, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c4m1l0

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:16 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardoitauna

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 07:26 ΠΜ -04

Τόπος

Bonito, MS, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandochuquipiondo

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 01:57 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόγατα Του Geoffroy (Leopardus geoffroyi)

Παρατηρητής

ariel311

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 08:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jev_1874

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 11:08 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico95fg

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 09:52 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian734

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inshaallah

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Vera, AR-SF, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macostalb

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 10:40 ΠΜ -03

Τόπος

Villa Paranacito (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurabm2020

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 04:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

da_lopes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 04:10 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

da_lopes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 03:42 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msilvera

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 05:13 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underwaterpat

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 12:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υδρόχοιρος (Καπιμπάρα) (Hydrochoerus hydrochaeris)

Παρατηρητής

lucila30

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 10:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jev_1874

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 04:36 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 01:56 ΜΜ -03

Περιγραφή

El ejemplar fue liberado luego de ser fotografiado.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berlartigau

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 12:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osvaldo_gonzalez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 08:33 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

txurruarin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 04:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarmassi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 11:25 ΠΜ -03

Περιγραφή

Procedencia: norte de Santa Fe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_fornero

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 11:26 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_fornero

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:13 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inzaenity

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 01:26 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

c4m1l0

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Santa Fe, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonatanvillalba

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 09:42 ΠΜ -03

Περιγραφή

Bagre Pequeño

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roman95138

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 10:54 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drffederico

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 06:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metalphylum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 09:49 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardomoyano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 08:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergoracy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 10:45 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gklekailo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 12:28 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 04:35 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facu-lamela

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2019 12:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonsaro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Anta, AR-SA, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachobarragan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2006 02:39 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachobarragan

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 12:03 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachobarragan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 12:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berlartigau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 06:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουγίλος (Γένος Mugil)

Παρατηρητής

inzaenity

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 04:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelpontoriero

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2019

Τόπος

San Antonio Oeste (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maion

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 05:19 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinamurgia

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 06:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evaristoso

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 05:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchoperalta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2010 10:21 ΠΜ -03

Περιγραφή

Colectada durante la realización de la tesis de grado, posteriormente publicada como: Ensambles de ácaros oribátidos en hormigueros de Acromyrmex spp. (Hymenoptera, Formicidae)

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1667-782X2013000300010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackbark

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 01:53 ΜΜ -03

Τόπος

Southern Ocean, AQ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignaciolarumbe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 05:20 ΜΜ -03

Περιγραφή

Posible Austrolebias paranaensis capturada en Isla Apipe Grande, Ituzaingó, Corrientes, Argentina.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablohcapovilla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2017 11:16 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttamagno

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 10:39 ΠΜ -03

Περιγραφή

Determinada como Dyckia ferox por Gustavo Marino. Vara floral muy larga, de mas de 1 m.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alemsqdt

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 12:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivfenoglio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022

Τόπος

Camping los Tatane (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 03:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lautoledochi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Santa Fe, AR (Google, OSM)

Περιγραφή

El registro lo comparte un pequeño pajarerito. Gracias Joaquin!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarmassi

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 11:01 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frangtaboas

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 02:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 2009

Τόπος

Misiones, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianformosa

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2019 10:33 ΜΜ -03

Τόπος

Formosa, Argentina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whaldener_endo

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2009 09:37 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flviolima

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2015 01:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturcuca_avisteiali

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 11:52 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileypollom

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 03:52 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scott_phares

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 09:22 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scott_phares

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 10:08 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botalex

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2010 10:24 ΠΜ -04

Περιγραφή

IVO Juma Amazon Lodge, Rio Juma, Autazes Municipality, Amazonas, Brazil.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardoaugustoferreira

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 12:09 ΜΜ -03

Τόπος

Curvelo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nic0suave1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 1990 11:00 ΠΜ -04

Περιγραφή

Field No. LN 90-52. Male Myleus that we captured in gillnet during 1990 CVG-TECMIN expedition to Rio Ocamo-Padamo systems. Specimen deposited in the fish collection of the UNELLEZ museum in Guanare, Venezuela as catalog number MCNG 23378

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florentdegasperis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 04:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tutitah

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 02:55 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olikohler

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aguscolla

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 03:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chuangtsu

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022

Τόπος

Misiones (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico469

Ημερομηνία

Μάρτιος 2013

Τόπος

Mendoza, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florenciaansaldi

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Περιγραφή

estaba muy débil, como pudo cruzó el cemento y se metió en un desagüe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max133

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2016 02:07 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianformosa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:13 ΜΜ -03

Τόπος

Boca Pilagá (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marclou

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 07:36 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinamurgia

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 07:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinamurgia

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 07:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablohcapovilla

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 10:14 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mati23

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 10:35 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielmarceloalicino

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2019

Περιγραφή

Lamentablemente este lugar está desapareciendo por avance del casco urba o de Ingeniero Juárez

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mclaragil

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 07:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inzaenity

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 01:19 ΜΜ -03

Περιγραφή

needs id, i never saw this species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachobarragan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2017 01:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 08:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camila_von_rebeur

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 04:19 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Περιγραφή

Desecado en la arena luego de marea alta

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigolorenzon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 10:02 ΜΜ -03

Τόπος

Paraná, AR-ER, AR (Google, OSM)