Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyjones1

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 12:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

var. clokeyanus, maybe var. grandiflorus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 03:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littlegrove

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 06:33 ΜΜ PDT

Περιγραφή

lacking the characteristic grape soda fragrance of Lupinus excubitus, yet this population is previously years had that fragrance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 09:27 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 05:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

or var. johnstonii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmariana

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 11:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrcowles

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 03:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Unnamed tributary of Coal Canyon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomastaylor1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 08:59 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnpsstevew

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 10:15 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Elevation 2,124 meters; height +- 10 dm; stem hairs appressed; stipules +- 6-7 mm; 6-8 leaflets, appressed hairs abaxially and adaxially; petiole length 6 cm; peduncle height 25 cm; inflorescence 30-35 cm; flower 15 mm; hairy fringes absent on wings; keel upper margin ciliate middle to tip.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakeinmypocket

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2017 12:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tchester

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 04:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The first two pix show the typical hairs on the top edge of the keel for L.excubitus hallii.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petebrommer

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 07:19 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 01:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Generally longer racemes within this grouping make me lean var. austromontanus over var. johnstonii, but ID is tentative. Unsure if color is a reliable indicator but these do seem more pink than other pictures I've seen of austromontanus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 05:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Lighter pink flowers and generally shorter stature make me lean var. johnstonii over var. austromontanus, tentatively. Jepson key distinguishes johnstonii from austromontanus by length of raceme (johnstonii 3-14cm & austromontanus 14-40cm) but there is introgression between the two.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birder57

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 05:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantay

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 10:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantay

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 04:04 ΜΜ PDT

Τόπος

Murrieta, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachmeisel

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 01:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_ross

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 06:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley2112

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 04:12 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindy1184

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 06:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 03:02 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

sawyerc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 04:49 ΜΜ PST

Περιγραφή

Some type of hawks have built a nest on the columns of the LA Coliseum across the street from the Natural History Museum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wheltsley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 04:20 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calliquail

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 01:00 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrawild

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 03:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 10:22 ΠΜ PST

Περιγραφή

Keel hairy from base to tip

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoopercem

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:11 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Faint grape scent; shrub with persistent infl. stems.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkibak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 12:27 ΜΜ PST

Περιγραφή

The small-leaved phase about to switch over to producing the larger 10--25 mm leaflets on the leaves .
Jepson: Leaf: cauline; stipules 8--10 mm; petiole 1--3.5 cm; leaflets 5--9, 10--25 mm.

The final photo (#6) shows a field with both common species of shrubby lupine found on Ft Ord... the glaucus Lupinus chamissonis on the right and middle, and the green Lupinus arboreus on the left.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efmer

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 09:40 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borregodude

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Plant collected by California State Parks (Colorado Desert District) botany staff.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kailh

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 04:17 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgewilliams1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 11:54 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgewilliams1

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 08:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgewilliams1

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:23 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafybye

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Coastal Tree Lupine is a better name perhaps, as not all forms are yellow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoopercem

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 08:59 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelly-stanphill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2020 11:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Leaf: palmately compound, cauline; stipules fused to petiole. Inflorescence is a raceme, flowers spiraled or whorled. Flower: 9--16 mm; calyx upper lip 6--8 mm, deeply divided, lower 6--10 mm, entire to 3-toothed; petals violet to lavender, banner back generally hairy, spot generally yellow (to white) turning purple, keel generally unlobed near base, upper margins generally ciliate middle to tip, lower glabrous. Fruit: 3--5 cm, hairy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devilsacmispon

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 01:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκόφερ Του Botta (Thomomys bottae)

Παρατηρητής

ki6h

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 12:01 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_boyd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 02:27 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafybye

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 02:07 ΜΜ PST

Περιγραφή

U.S. 101 northbound off ramp at Union Valley Parkway, Orcutt CA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tempetoon

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 10:17 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrcowles

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 09:37 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Limestone Canyon, Irvine Ranch Conservancy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lagoondon

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 11:23 ΠΜ PDT

Περιγραφή

I don't know if this is excubitus, but it's a perennial shrub lupine of some kind

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m0liveray-

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 04:26 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lightningstarsky

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 05:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mysticalpetrichor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 12:56 ΜΜ PDT

Περιγραφή

My mom’s pictures - according to her there is also a mother who brought this one food at some point.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

falsebug

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 12:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyjones1

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 05:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A duplicate of this specimen was labeled as the holotype: https://www.cch2.org/portal/collections/individual/index.php?occid=787865&clid=undefined

Original description: https://www.biodiversitylibrary.org/item/290980#page/544/mode/1up
Maybe Willis Jepson wrote the description after looking at specimens annotated by CP Smith, similar to how Amos Heller published L. elongatus Greene.

Specimens from Bear Valley, 6500 ft annotated by CP Smith 2 years before publication:
https://webapps.cspace.berkeley.edu/ucjeps/imageserver/blobs/dd9f5b4f-b487-42ba-9379/derivatives/OriginalJpeg/content
https://webapps.cspace.berkeley.edu/ucjeps/imageserver/blobs/1084cb34-e94a-4b36-9b1c/derivatives/OriginalJpeg/content

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockybajada

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A specimen of this plant was identified as L. elatus by Teresa Sholars, co-author of the Lupinus treatment in the Jepson eFlora.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 11:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_boyd

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 01:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_boyd

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 01:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsommer

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 12:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljrobertson

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 09:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenziepeach

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 11:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ark234

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 06:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devilsacmispon

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 01:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oceanf

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 02:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fake_id

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 03:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zroz

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 06:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basidio-subbedhunter

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 09:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νότια Θαλάσσια Ενυδρίδα (Enhydra lutris ssp. nereis)

Παρατηρητής

colette137

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantsoflacounty

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 02:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 02:38 ΜΜ PST

Τόπος

Irwindale, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylegunther

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 10:11 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_thomas

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 12:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 12:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjbaltierra

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Seems notable, no records on iNat from this area and their range doesn't appear to reach around the Lake Isabella area either.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnpsstevew

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 04:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Flower > 10 mm, bract < 8 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrydad2

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:42 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgewilliams1

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 09:01 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

votravis

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 05:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikefzdean

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 04:47 ΜΜ PDT

Περιγραφή

None of the characteristic coloration, but I don't know what else this could be.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ojaiensis

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 01:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adaman797

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 04:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

detchison

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 09:50 ΠΜ HST

Περιγραφή

Santa Rosa Plateau - Trans Preserve Trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsthomas

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 12:16 ΜΜ PDT

Τόπος

Mariposa, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pleistocene

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 02:38 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapienshane

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 05:23 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 10:29 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 11:00 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 09:16 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrebman

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 12:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adirado

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 08:23 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belairbirder

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2018 04:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewalk

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2018 08:04 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poa

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 03:27 ΜΜ PDT

Περιγραφή

keel glabrous, lower calyx lip entire, upper calyx lip 2-toothed, banner back glabrous

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mxlxun

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 05:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_wandering_ecologist

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 02:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stoicduck

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 07:41 ΜΜ MDT

Περιγραφή

not sure I have the right warbler

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swoodbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 10:53 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Window strike

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j2fourb

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 11:32 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Small fish in LA river channel
near Coldwater Canyon

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Σικελίας (Podarcis siculus)

Παρατηρητής

mahsdad

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 06:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

cdearmond

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 01:49 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Red-tailed hawk spotted on balcony railing -38th floor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herphendrie

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 04:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

crayonsss

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018

Περιγραφή

3 white chicks in this photo, one appears to be getting brown feathers on wings. This nest has been used for several years. Second photo (taken last week) shows adult on branch by nest, just to prove they are RTH's.