Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

tomlang88

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 12:04 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoling

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2015 11:30 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

dcoling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2015 12:25 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoling

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2020 03:52 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoling

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoling

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2016 12:55 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoling

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 02:38 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Bright spring/summer plummage on male. Female plummage is closer to winter/early spring colors.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoling

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 02:04 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoling

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 01:06 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoling

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 01:45 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoling

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoling

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoling

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 04:16 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoling

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Adult (l), Juvenile (r).
The pair near the sheep are separate individuals from the group of six adults and one juvenile, 9 total. A tenth was wandering around 200 m south.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

dcoling

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 05:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάροι (Γένος Larus)

Παρατηρητής

dcoling

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 04:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoling

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 02:21 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoling

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019