Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lexihankenson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:13 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Remarkably docile slug. Was brought into TREAT by a member and was passed around for everyone to observe

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

cesdamess

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 12:25 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaniana08

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 05:18 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaniana08

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 06:18 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaniana08

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 06:15 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Casearia costulata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaniana08

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 07:52 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinedragonflye

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2015 04:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

aitchmo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 11:33 ΠΜ +11

Τόπος

Que Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Que road Friday

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

jacob_fisher

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 11:15 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtroutman1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Περιγραφή

~1cm wingspan

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domf

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2017 01:33 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Close to specimens labelled as ANIC 1 on BOLD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eyesonwildlife_by_patrick

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 09:05 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvraders

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 11:25 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Tolga scrub

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis615

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 12:08 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Herb leaf undersides green in Subropical rainforest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2014

Περιγραφή

popular fruit pigeon fruit esp. superb fruit doves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2014

Περιγραφή

Very ordinary tree to 8m found on coastal fringes - leaves & fruit have a distinct odour. Attracts fruit doves and blue triangle butterflies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2015

Περιγραφή

can appear as a small shrub but develops into a large vine

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrycoleman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2015 12:58 ΜΜ UTC

Περιγραφή

small tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumnut

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 09:35 ΠΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 03:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 03:52 ΜΜ -03

Περιγραφή

Growing in dense green cushions on the trunk of a tall Royal Palm