Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

somewhereinthecaribbean

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindyoleary

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 06:53 ΠΜ MDT

Περιγραφή

My cat watching from inside.
Catching up on old photos :-)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

cindyoleary

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:50 ΜΜ MDT

Περιγραφή

He is not in jail...shot thru my side window.
Catching up on old photos :-)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλάσσια Ενυδρίδα (Enhydra lutris)

Παρατηρητής

somewhereinthecaribbean

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 01:46 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίγρη Της Βεγγάλης (Panthera tigris ssp. tigris)

Παρατηρητής

kapilpujari

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

W Mark Tigress at Tadoba Andhari Tiger Reserve, Chandrapur, Maharashtra

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 06:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 12:46 ΜΜ AST

Περιγραφή

A statue of young Alexander Hamilton situated more or less outside the house he lived in when he was a kid living on Nevis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τίγρη Της Βεγγάλης (Panthera tigris ssp. tigris)

Παρατηρητής

thetzawnaing

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Yangon, MM (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 03:03 ΜΜ EST

Περιγραφή

Hawk/kestrel? (Aves) atop the Eagle on the Quadriga, Soldiers' and Sailors' Memorial Arch, Grand Army Plaza, Brooklyn, 2022-11-09

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 02:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssal26

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 05:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Yellow-billed Cuckoo observed predating on multiple spotted lanternflies, successfully capturing and eating them

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melbreyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 07:40 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Window collision, 1 WTC. Taken to clinic.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melbreyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 07:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Window collision, 1 WTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

jacky_

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 02:34 ΜΜ EST

Τόπος

Queens, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

elharo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 12:30 ΜΜ EST

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 09:36 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2022 12:01 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2018 04:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Naturalized in garden beds, not planted. The seed must have been brought in by animals or in contaminated nursery stock.

Photographed in June 2020 and May 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lawn weed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 07:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Naturally occurring hybrid of Quercus falcata and Q. nigra, which often has leaves similar in appearance to Q. georgiana but the buds and acorn cap scales are different. Both parental species are present here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 12:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

astas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 10:05 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

conuropsis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 10:55 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Seen along the edge of the lake.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 10:58 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This species has not reported from Palm Beach County before, but I expected it might be here because of this observation from Martin County, roughly 250 feet north of the Palm Beach County line:

https://www.inaturalist.org/observations/69387777

I saw a few clones of Q. inopina along the sidewalk at this Palm Beach County site, so there's likely a lot more of it in this natural area. The problem is that there is so much introgression here between Q. inopina and Q. myrtifolia that it is difficult to pick out plants of the parental species among the hybrid swarm. Quercus inopina and Q. myrtifolia don't seem to hybridize so extensively in central Florida.

These Q. inopina clumps were distinguished from Q. myrtifolia and their hybrid here by their spreading clonal structure, their relatively large (avg. +/- 5 cm long), rigid, generally strongly inrolled leaves with sunken secondary veins (adaxially), thicker twigs and generally larger buds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

rojasburke

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 11:24 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)

Παρατηρητής

jvnbt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2019 10:50 ΠΜ -05

Περιγραφή

Auto-posted by Earthdeck app for iPhone

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

jbenal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 04:39 ΜΜ UTC

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

jamesfalletti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 12:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melbreyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 07:43 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Window collision

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 09:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

razvanmatei

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2020 04:26 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos)

Παρατηρητής

scout_rb

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Romania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

danp2

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 10:24 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Near the lake shore in the JC reservoir.
2nd photo on June 30th.
3rd set of photos July 28.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

ninawebb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2016 08:55 ΠΜ EST

Περιγραφή

This raccoon was drinking water that had condensed on a iron fence. It seemed dehydrated so we gave it water. When we persuaded it to get down from the fence, it seemed disoriented and had trouble walking. Later it climbing a bag of brush we were removing so we left it there and notified the Urban Park Rangers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danp2

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2018 08:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danp2

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2018 07:59 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On the trail to Cabana Sambata, along the river.