Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andesgascon_alex

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020

Τόπος

dallas road beach (Google, OSM)

Περιγραφή

Confirmed O. audouini. Specimen captured and now housed at Royal BC Museum.
One of two specimens spotted in the morning.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 05:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Blackie Spit, Surrey, BC, Canada

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrancecarr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 10:16 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creature_librarian

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 11:32 ΠΜ UTC

Τόπος

Surrey, BC, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpunzalan

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 11:55 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Omus audoini? On the sandy bluffs at Finlayson Point (close to an Anthophora aggregation)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brantastic

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 04:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 05:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slugsy

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 09:44 ΠΜ PDT

Τόπος

Delta, BC, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creature_librarian

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 02:57 ΜΜ UTC

Τόπος

Surrey, BC, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahwestbury

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 03:12 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyson_ehlers

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 05:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 12:40 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on Fuligo septica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mac-e

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 02:18 ΜΜ PDT