Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenthousandhz

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jqrichmond

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sagevinje

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 08:55 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Black and white striped tail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sagevinje

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 08:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sagevinje

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 01:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αβένα (Γένος Avena)

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 11:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streetmorrisart

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisronsse

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 10:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisronsse

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 10:34 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sally_brown

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019 12:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenthousandhz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 11:01 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alazon

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 04:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The non-native beaver are opening up the canopy in Cajon Wash and creating pools that were never there before, these pools were very "hot" compared to the normal flow and the Santa Ana speckled dace seem to be really struggling to swim in these pools.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alazon

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 04:07 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Beaver just showed up in Cajon Wash. We've not seen then in our previous work out here. It seems they came overland from the Mojave system as they were not present in Cajon Wash previously. Doing much damage to the limited riparian habitat present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοσκορπιόνες (Τάξη Pseudoscorpiones)

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 08:49 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:02 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dayanahuerta

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 01:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 10:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jqrichmond

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 02:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found basking on a patch of seaweed just above the high tide line.

Amphibians

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμφίβια (Ομοταξία Amphibia)

Παρατηρητής

jeremypnw

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 07:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inative

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 04:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jardineje

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 10:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

jqrichmond

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 01:07 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I initially thought this was a courtship flight gone wrong, but based on plumage & insight from a more knowledgeable birder (see below), it's more likely that these were two subadults that were sparring. They apparently hit the power lines directly above where we were standing. The second photo shows their clasped talons, so we assumed that they hit the power lines as they were spiraling towards the ground. Not a love story. Observed with grasshopper biologist @dawood.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sally_brown

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 02:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martianhiker

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 12:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalezkristofer

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richbreisch

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Περιγραφή

This is the second of 2 turtles seen in Tecolote Creek. The larger turtle was reported in inaturalist.org/observations/5565551. The smaller turtle's plastron was estimated to be 15 cm. The smaller turtle followed the larger within 0.5 meters. They swam in a meandering path for at least 30 meters. The smaller turtle is presumed to be a male following a female for breeding.

I had not realized that a turtle would follow a turtle of a different species. So now I am adding a third (my last) photo taken during my observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laureleaf

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2018 10:56 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Sorry for the low quality photo; couldn’t get rid of the glare!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jqrichmond

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 12:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Thanks for the ID help @dawood

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamdna

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 04:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jqrichmond

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Under the same stepping stone as the Batrachoseps major. Unlike the humans, the critters all get along in this area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sally_brown

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 01:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jqrichmond

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 12:06 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jqrichmond

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 01:15 ΜΜ CST

Περιγραφή

caught with @k88wilson

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

packardr90

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jqrichmond

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 09:15 ΠΜ PDT

Περιγραφή

We watched this lizard stalk and hunt down several butterflies (California Patch Chlosyne californica) in about 30 minutes. It would very slowly and methodically move its way towards a cluster of butterflies and subtly pick one off at a time. You can see this happening in the second photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sally_brown

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenthousandhz

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alouros

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 09:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jqrichmond

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

baby time

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

will624

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 12:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Species name?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markotnes

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 10:52 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jqrichmond

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Adult female in full breeding colors.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sally_brown

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 07:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκόφερ Του Botta (Thomomys bottae)

Παρατηρητής

sally_brown

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 10:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sally_brown

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 09:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sally_brown

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 12:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graciemw97

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 09:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjshoemaker

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 07:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ectothermist

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snappysteffi

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 11:38 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Sign at site indicated endangered western arroyo desert toad. This seems like a description of 3 separate species. Could not find one species with this name. Toads were crawling towards water. Very camouflaged in soil.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcstokes_sdnhm

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmartin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 10:51 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Four frogs clinging to a crack down in an abandoned well. Leftmost frog and third from from left are P. cadaverina.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eeb101

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sflax

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sally_brown

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 06:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianhindsakafundad

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_twombley

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2014 03:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annabeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 07:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annabeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2019 02:08 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτοβάτης (Chordeiles minor)

Παρατηρητής

jbsebes

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steph_taylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 10:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calimarya

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 05:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpslife

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2017 12:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2015 10:05 ΠΜ PDT

Τόπος

mt dana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpslife

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 04:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpslife

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 10:40 ΠΜ PDT