Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveansell

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Perhaps?

On Myriopteris parryi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelvoeltz

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 02:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ace02

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 11:36 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liam_pentangelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 05:15 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bg-menloparkca

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 12:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liangfern

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2018 05:02 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriela73

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_emiliano2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 09:32 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liangfern

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2017 05:12 ΜΜ CST

Τόπος

jizhushan-1 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfloyd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 01:25 ΜΜ -02

Περιγραφή

Unusually close to shoreline

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

equisetum_whisperer

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 11:48 ΠΜ MDT

Περιγραφή

60m from road. Flat sandy area. Full sun.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natasha_pa

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:00 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehappy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 02:45 ΜΜ PST

Περιγραφή

Growing on a rocky outcrop, near an active quarry. I only saw this species in this one spot.
@eralverson
This site is at high risk of getting destroyed in quarry operations in the near future.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twr61

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2017 10:51 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federico_biguzzi

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 11:21 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lycophyte

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 11:04 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakmil

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2016 08:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amayes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:43 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feno

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2019 02:40 ΜΜ +03

Τόπος

Sofia, MG-MA, MG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickvolesky

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 04:34 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llamparego

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 12:20 ΜΜ CEST

Τόπος

León, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

crothfels

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 01:25 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Insect? Fungus? Infection on bromus marginatus

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crothfels

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 10:29 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daba

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 03:12 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomastaylor1

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 01:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

disco___very

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 12:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

2206

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdh1

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 10:22 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elfinjulie

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolapalazzolo

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 06:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

packardr90

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 09:23 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chia

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2016 08:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 12:21 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Rocky alpine tundra. Elevation 2,370 m. The last image shows the base of a leaf petiole.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist25051

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2015 01:36 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean_mp3player

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 10:41 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshlund

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 10:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beetleman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 01:05 ΜΜ MDT

Τόπος

Moab, UT, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madisonba13

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 12:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

challenguate

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 10:13 ΠΜ CST

Περιγραφή

Not sure of the ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:01 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 03:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:58 ΜΜ CST

Τόπος

台灣台中市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 12:03 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2013 09:06 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

string_of_nature

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 02:46 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Found near dolomite rock in flooded meadow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

string_of_nature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 01:14 ΜΜ MDT

Περιγραφή

In sandstone cliffs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

string_of_nature

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 02:46 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

string_of_nature

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 03:01 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekaterinap

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 09:37 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frondsinhighplaces

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 11:08 ΠΜ PST

Περιγραφή

This may be a hybrid between M. gracillima and M. intertexta, both of which were found nearby. Leaves lanceolate to ovate-deltate, dull gray-green in color. Pinnae segments appeared flattened, with no false indusia or sporangia. Scales on abaxial surface of costa long lanceolate, intermediate between those of M. gracillima and M. intertexta. Abaxial surface of pinnae segments covered with branched hairs and threadlike scales.

See associated observations:
https://www.inaturalist.org/observations/111420228
https://www.inaturalist.org/observations/111420082
https://www.inaturalist.org/observations/111419896
https://www.inaturalist.org/observations/111419759
https://www.inaturalist.org/observations/111419621
https://www.inaturalist.org/observations/111419318
https://www.inaturalist.org/observations/111419145

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchapman-lam

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Nova Scotia, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaniana08

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 10:11 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crothfels

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 10:31 ΠΜ UTC

Περιγραφή

?? Leaves seem odd, and plant is large

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ixvagans

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 01:45 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Fern gametophyte, Pellea andromedifolia and Pentagramma triangularis around. But the farina in the sporophyte makes it seem like a pentagramma?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frondsinhighplaces

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2007 01:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This is the locality where L. C. Wheeler collected Myriopteris intertexta in 1934. UC Riverside Specimen number UCR143039. See https://ucjeps.berkeley.edu/cgi-bin/new_detail.pl?UCR143039

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2010 11:51 ΠΜ PST

Περιγραφή

No reproductive structures, and the thallus-only key seems to get microscopic pretty quick (air chambers?!). Still, this one was weird: kind of aquamarine, growing on very exposed soil in the dryest part of the chaparral, and those weird little Y-shaped channels at the ends of the leaves. Leaves were almost entirely sessile.

If I make some assumptions in the key, this might be R. glauca: whitish-green thallus, central groove narrows and disappears proximally. However, Doyle & Stottler say both like "slow-to-dry habitats," but I've only ever observed this in the shaded margins of chaparral. Wet patches in dry places.

Observed in Las Trampas Regional Wilderness, Contra Costa County, CA, USA. visible area ~3-4 cm.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crothfels

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 10:53 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

crothfels

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 10:08 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildernessbarbie

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2017 09:38 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Franklin Trail Nicolet National Forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπουρίς Η Αρουραία (Equisetum arvense)

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 09:19 ΠΜ CDT

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλευρωδίδες (Οικογένεια Aleyrodidae)

Παρατηρητής

antony2675

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 02:18 ΜΜ UTC

Τόπος

東湖宮步道 (Google, OSM)

Περιγραφή

厚皮香穴粉蝨

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frondsinhighplaces

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2006 10:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frondsinhighplaces

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2006 10:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frondsinhighplaces

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2008 05:39 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2020 03:02 ΜΜ CET

Περιγραφή

"Smiley liverwort"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crothfels

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 10:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marimajack

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 02:08 ΜΜ MDT

Τόπος

Florissant, CO, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Revisit ID- growing in rock cracks as well as in patches on floor of Ponderosa forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwatkins92

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This one’s for you @ choess!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecanorchis

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2002 05:27 ΜΜ UTC

Τόπος

台灣新北市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021

Περιγραφή

rust with smut on Arrhenatherum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quercusboletus

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 12:39 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This is Ustilago spegazzinii on Stipa pulchra. I guess inat does not recognize this name
https://digitalcommons.butler.edu/botanical/vol7/iss1/4/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2015 04:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmole

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randomtruth

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 12:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlechner

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2016 07:37 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sx_zhang

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Τόπος

Berkeley, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currenfrasch

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 05:14 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuyeda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 08:03 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacpeterson

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2016 02:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This plant is being scooped out of the water in the rice terraces. Is it cultivated, or does it naturally occur?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casey_chambliss

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 09:48 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucedc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 06:14 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Trackside by stream.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

studentofhanedakouji

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 03:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murielbendel

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 02:06 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willfreyman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 01:07 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robizzy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2017 09:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crothfels

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 10:45 ΠΜ UTC

Τόπος

Richmond, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On heteromeles

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamigramore

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2017 10:29 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evergreengirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2006 03:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Lake Helen, Lassen Volcanic Park, CA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 07:24 ΜΜ EDT

Τόπος

Petoskey, MI, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 03:54 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)

Παρατηρητής

diegoalmendras

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 05:33 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist30286

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:34 ΜΜ AWST

Τόπος

礁溪鄉, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αδίαντο (Γένος Adiantum)

Παρατηρητής

moocattle

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crothfels

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020

Περιγραφή

There was quite a lot of Elymus/Leymus along the creek here. I assume it was all one species, although some plants were decidedly bluer than others

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 10:38 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Not sure. Rounded tips, and possibly oval sori. 800 m, beside Lindeman Lake, Chilliwack Provincial Park, BC, Canada.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crothfels

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020

Τόπος

Richmond, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjrobbins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020 11:45 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmguevara

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 11:38 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclaun

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2019 08:05 ΠΜ EDT