Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bollymolly

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 12:47 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

robpendergast

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 06:43 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bif_1963

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

So many karners in this location. We saw 40+ in just a few minutes! So beautiful

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

letsclimbatree

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gamelaner

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whimbrelbirder

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gamelaner

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thesnaguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie12

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varajuan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Can only give county name as a location due to sensitivity status of this species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benandkerstyn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanoconnor77

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benandkerstyn

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2017 07:48 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A WI endemic (Fassett's Locoweed)