Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmyska

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 09:39 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 07:00 ΜΜ PST

Περιγραφή

Low tide. Shot from above and below water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019

Τόπος

Florida, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2020 10:57 ΠΜ PST

Τόπος

Nicoya, CR-GU, CR (Google, OSM)

Περιγραφή

Manmade hive in an ecolodge with a sign IDing the species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2018 06:32 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 11:31 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharleen_j

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2018 09:32 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Caught in a seine on the ocean side of Folly Beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

americanisopodologist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 01:01 ΜΜ UTC

Περιγραφή

In fresh water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 02:38 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Μάιος 2013

Περιγραφή

Clogmia albipunctata. Els Poblets, Communidad Valenciana, Spain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 12:59 ΠΜ CST

Περιγραφή

my first Dryinidae from Costa Rica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perksimages

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2015 10:24 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2012 10:25 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2018 11:06 ΠΜ PDT

Περιγραφή

A few Royal Terns were shadowing the group of six Whimbrels, possibly hoping to steal a catch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erincpow

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 06:51 ΜΜ EST

Περιγραφή

On staghorn fern

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 03:04 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 03:06 ΠΜ UTC

Περιγραφή

bioluminescent P. stipticus, f11, iso1250, 2 min exposure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harsiparker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 01:20 ΜΜ PST

Περιγραφή

Growing from a Douglas-Fir cone, completely buried and covered with a layer of moss and conifer duff.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)

Παρατηρητής

newtpatrol

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 01:18 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 11:27 ΠΜ EST

Περιγραφή

For the tiny springtail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_grace

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 05:05 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Ran across the road really fast in broad daylight, every bird in the vicinity wanted to have it for lunch!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 02:08 ΜΜ +11

Περιγραφή

@ozzicada Apparently rental properties are in short supply!!