Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Polyodontas (Polyodon spathula)

Παρατηρητής

mitchellk12

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 10:35 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Captured using benthic trawl during flood stage (40ft). Trawled gravel shoreline that is exposed during base flow. Approx 6 individuals from this side class were collected

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfelife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2018 01:37 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larivera

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 05:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivier_cave

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2016

Τόπος

donglan (Google, OSM)

Περιγραφή

White cave dwelling In an underground river during a caving exploration.

2km from the entrance, in a 300l/s stream.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2018 01:19 ΠΜ PST

Περιγραφή

Hahahahaha!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannah314

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thatdnaguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 10:17 ΠΜ UTC

Τόπος

Wallingford (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshklostermann

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 02:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard864

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2010 11:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 11:42 ΠΜ CST

Περιγραφή

Caught in leaf debris at bottom of creek. Several specimens at this location. Photographed and released.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrl

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 12:29 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This nocturnal species likes to hide in undercut banks and brush piles during the day

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainmukiranya

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 08:28 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Tetraodon mbu

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wheelsupwheelers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 09:13 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin0226

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Deceased and found out in open next to spring.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christieabrams

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 10:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Found this on top of a ridge in Slade ky

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyran2

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2017 01:36 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_ignoffo

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyran2

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 12:08 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawrencetroup

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 03:21 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larryroy

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierrycordenos

Ημερομηνία

Μάιος 2010