Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmneri

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 03:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

mollee

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

coreyhusic

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dongminsung

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Confirm?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetspencer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 04:53 ΜΜ PST

Περιγραφή

spotted by nudibitch

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

mlwatson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 11:31 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyhusic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόρεια Σωστή Φάλαινα (Eubalaena glacialis)

Παρατηρητής

kylegardiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Hillstar Nature Pelagic 12-29-2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 12:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mob-critters

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 05:58 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 04:22 ΜΜ PST

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)