Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

paulknoepfler

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 12:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

abcdefgewing

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023

Τόπος

Folsom, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

A sadly mangy individual. This might be the coldest March here on record, so it could have used some better insulation.
Black Miners Bar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian_olvera

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 12:16 ΜΜ CST

Περιγραφή

Orquídea en flor donde las pocas flores salían en medio de las hojas. En el Jardín Botánico Xoxoctic.