Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurakeene

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016 09:49 ΜΜ EDT

Τόπος

Nome, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_garza_tobon

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 08:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Πάρουλα (Cardellina rubra)

Παρατηρητής

daniel_garza_tobon

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 11:05 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_garza_tobon

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 09:29 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connorcochrane

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 10:11 ΠΜ PST

Περιγραφή

A classic Gouldii Song Sparrow. Obvious Heermanni group. Not Cleoensis of the north by face color. Faint yellowish mash on upper back used to seperate from Heermanni subspecies, but those wouldn't come up here anyways