Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιακόνι (Chalcides ocellatus)

Παρατηρητής

colelw

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 01:17 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colelw

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 02:09 ΜΜ EDT

Τόπος

Orland, ME, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On top of Billy goat mountain, in a lowbush blueberry field maintained by GM Allen. Periodic controlled burns in area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colelw

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:33 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colelw

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 12:01 ΜΜ MST

Περιγραφή

Large population, 20+ individuals