Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toucan22

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 02:08 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui66

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 01:59 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Growing at the base of a Punga

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luggr

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 01:27 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Bulbous Hypha at base waxy pileus Podocarp

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luggr

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 01:16 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Podocarp floor light pink blush

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 10:23 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Growing on wood in broadleaf-podocarp forest. Caps to 20 mm across, and with a yellowish-green tinge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bex_foxglove

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 10:58 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Found growing in grass lawn near a piece of timber.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchibnall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 03:30 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjskiwi

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 12:54 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchibnall

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:39 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 02:30 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Occasional, on decaying branch under lowland alluvial podocarp-broadleaved forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvennell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 02:24 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchibnall

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 03:12 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuisauce

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Found inside the forest edge on Routeburn track near Routeburn flats hut on the bank of a ditch. Mature beech forest with fern understorey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubenmita

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 09:35 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2007 04:37 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Tephrocybe sp. 'Mt Holdsworth (PDD 87392)'

Has white basal rhizoids. No smell, no taste. Spores hyaline, not amyloid or dextrinoid. No cheilocystidia or pleurocystidia. Cap a cutis with gelatinized surface layer. Not ramealis but weakly nodulose. With dextrinoid sub-cutis. Clamped. 4-spored. 6x3um. No caulocystidia. Sequence identical to PDD72743. ITS+LSU no support. A gen. nov., not Tephrocybe. (written in 2007 - and now at least with a genus name Tricholyophyllum)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubenmita

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 01:17 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Microspermus or similis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 01:23 ΠΜ NZST

Περιγραφή

restoration bush area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchibnall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 02:56 ΜΜ NZST

Περιγραφή

On wood. Cap approx 38mm across; height 35mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigourney_juneau

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 03:53 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Not sure what species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foraginggal

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 12:18 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Every time I found these they are alone growing from a tree trunk or a twig.

The gills open up in a beautiful’fluffy’ umbrella

KKF
26/6/21

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnim

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 09:35 ΠΜ NZST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidwhyte

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 09:55 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Growing out of wood log under manuka / kanuka and 'celery' tree, with odd rimu and pinus radiata about. Based upon specific location, suspect it was fruiting from a 'celery' tree branch. But my knowledge of log / tree connection isn't perfect!

Cap was black colored, photos didn't come out in focus (not used to using the flash)

Hopefully will get to mico work.

Apologies for no in-situ shots, camera ran out of batteries

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caitlindaley

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:28 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Found growing on bank of oxbow lake.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awenithology

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 01:43 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkem2a

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 12:22 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lancslass

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 10:37 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Growing from rotted tree branch in mixed bush. Brown edge on gills - thought similis but stipe was not grey.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 01:50 ΜΜ NZST

Περιγραφή

clamp connections absent. Pleurocystidia 65 x 22um. Spores 6.6. x 5um

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevereekie1

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 02:05 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shirleykerr

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 11:30 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

An unnamed and undescribed Entoloma. Growing in mixed podocarp-broad leaf forest in Danseys Reserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsteel

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 10:49 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

On rotten log under humus in mixed broadleaf/podocarp forest
Cap 6cm across, light brown spore print.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchibnall

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 04:32 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchibnall

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 01:21 ΜΜ +13

Περιγραφή

Taken from the same log as https://www.inaturalist.org/observations/70800835 but managed to get something of a spore print this time (last photo).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petaimmaca68

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 03:27 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

emerging from leaf litter in native bush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shirleykerr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 09:24 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebflora

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 11:36 ΠΜ HST

Περιγραφή

2-3cm across with a brown top

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchibnall

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 12:15 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shirleykerr

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 10:24 ΠΜ NZST

Τόπος

Danseys Reserve (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in soil/leaf litter. Has a smell of napthalene.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

penelopegillette

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 12:21 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baylee10

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 10:15 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Mushrooms in sawdust and woodchips in vegetable garden. Anyone know what they are?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daturademon

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 03:15 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daturademon

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2020 09:17 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2010

Περιγραφή

Gill edge concolorous. Cap finely fibrous, not differentiated, consisting of elongate cylindrical cells with obtuse apex. Without pleurocystidia. With oleiferous hyphae in hymenium. Cheilocystidia numerous and lageniform with occasional utriform ones. Spores length=7.5–8.4µm (µ=8.0, σ=0.3), width=5.8–6.9µm (µ=6.4, σ=0.3), Q=1.2–1.3µm (µ=1.3, σ=0.0), n=9.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2016 06:38 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Clusters of bright orange mushrooms growing in rotten wood at the base of a standing dead tree in native bush. Cap size up to 55 mm, darker at the centre, more yellowish towards the margin. Stipe slightly yellow. Gills free, whitish colour, spore print pinkish.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2006

Περιγραφή

modified habitat. Probably an introduction. Gill edge concolorous, cap felty brown, with umbo, stem fibrous, without pruina, with basal bulb and rhizoids- attached to buried wood in soil, greyish towards base. No distinctive taste or smell. Gills touching stem at apex, edge concolorous. Spores smooth, globose 6um with apiculus, cystidia not metuloid, cap cuticle a hymeniderm with prominent brown plasmatic cystidia both pyriform (30 diam.) and fusiform, (90x 20). Basidia 4-spored 15 x 7um, trama with oleiferous hyphae? Cheilocystidia smooth 30 x 15 (one metuloid cystidium seen). No pleurocystidia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 03:37 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Small mushrooms growing on wood in a damp, low lying area in broadleaf-podocarp forest. Caps to 10 mm across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessmcb

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 12:45 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2019 07:45 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

under a log. About 1cm cap diameter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2011

Περιγραφή

Gill edge concolorous. In pine plantation. PP clamped

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebflora

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2016 12:11 ΜΜ HST

Περιγραφή

Fungi under Beech Trees in Bush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellaburgess

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 10:16 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thankyou

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2020 03:33 ΜΜ NZDT

Τόπος

Levin, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Putis with a yellow stalk?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xpda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 01:41 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekojeo

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 11:12 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2019 10:52 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Growing on tree roots on a walking track in broadleaf-podocarp forest. Caps to 23 mm across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 03:16 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Growing on a mossy bank beside a track in broadleaf-podocarp forest. Caps to 36 mm across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2018

Περιγραφή

Uncommon. On clay bank amongst rawirinui (Kunzea robusta) leaves and twigs under a dense canopy of that species. Most notable feature of this fruiting body was its leathery (coriaceous) texture.

Voucher: P.J. de Lange 14142 & T.J.P. de Lange, PDD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 11:23 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Growing on a bank beneath leaf litter in broadleaf-podocarp forest. Caps to 20 mm across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 02:20 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Growing on the ground among leaf litter in broadleaf-podocarp forest. Caps to 18 mm across, with a distinct blue tinge especially on fruit bodies covered by fallen leaves. Gills white and decurrent.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019 03:02 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Growing on wood on the ground in broadleaf-podocarp forest. Caps to 13 mm across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 12:33 ΜΜ NZST

Περιγραφή

on branch litter and rootlets?, perhaps of Nothofagus

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2019 11:15 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Chalky looking, dark purple, distant-gilled, resembling Pseudobaeospora somewhat.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2019

Περιγραφή

Entoloma sp. "Sky Blue"
CS 3174
14 May 2019
iNat
Latham's Track, Awakeri, NZ
Cap 16-45 mm. Plane to slightly wavy-uplifted, with very with diffuse, low, round umbo.
Beautiful royal blue at center, sky blue outwards, margin opaque. Surface dry, slightly virgate-rivulose with a white sheen in protected areas, tufts of fine pale whitish-blue or whitish fibrils concentrated at disc, becoming patchier outwards and wearing off in age. Cap flesh thin to practically nonexistent, whitish.
Gills broadly attached, well-spaced to subdistant, rather pallid pinkish, margins slightly serrate to somewhat eroded; beaded with white clumps of cells (cheilocystidia?).
Stipe 25-70 x 3-9 mm. White to creamy, lustrous-shiny, vertically striate with irregular transverse wrinkles. Flesh white, solid.
Odor indistinct, taste indistinct.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 09:40 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018 10:32 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Small mushrooms growing on a mossy log in broadleaf-podocarp forest. Caps to 10 mm across. Cap and stem covered in fine hairs. Gill edges serrated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2019 12:37 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Growing on moss-covered logs in broadleaf-podocarp forest. Caps to 15 mm across and minutely 'hairy'. Gills with a brown edge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwarren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 12:22 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Disease on clematis forsteri. Leaf very thick.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shirleykerr

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 03:28 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Aongatete Short Loop Track

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2017 02:52 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Growing on soil in broadleaf-podocarp forest. Caps 25 mm across, fawn overlain with darker fibres and with a small dark-brown umbo. Stem white, becoming pink towards the base. Gills white and sinuate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 12:47 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Small mushrooms growing on a bank beside a track through mixed vegetation including tea-tree. Caps to 10 mm across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalt

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2018 04:36 ΜΜ NZST

Περιγραφή

About 3 cm diameter, stocky. On soil. Regenerating scrub/bush.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2018 03:35 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Growing in soil in broadleaf-podocarp forest. Caps to 30 mm across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2018 03:16 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Growing on a fallen branch in native beech forest. Individual fruit bodies up to 10 mm across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2018 10:20 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Growing on a rotting willow log beside the river. Fruit bodies sessile, up to 25 mm across, greyish with coarse black hairs or spikes on the cap surface closest to the point of attachment. Gills greyish-fawn.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2018 12:07 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Growing on a log in broadleaf-podocarp forest. Cap 55 mm across, white with slightly raised ridges tinged creamy-yellow, cap margin somewhat shaggy. Gills pink, free of stem. Stem yellowish.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2018 12:29 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Small mushrooms growing on twigs and other wood fragments in a boggy area normally submerged in winter and spring. Caps to 15 mm across, covered with tiny brown squamules, with a small darker brown umbo, especially in young fruit bodies. Gills whitish, free of stem. Stems translucent-white, pruinose.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2018 03:53 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Growing on a rotting log in broadleaf-podocarp forest. Sessile fruit bodies up to 30 mm across by 15 mm, fawn-grey. Gills fawn and fawn-grey. Fruit bodies connected by thin white rhizoids within the substrate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2018 07:55 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Three fruit bodies growing on a dead poplar branch on the ground. Caps to 50 mm across, bright yellow with some orange hints. Gills faintly pink, stems white.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2018 10:30 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Growing on rotting wood lying on the ground in broadleaf-podocarp forest. Caps to 50 mm across, red-brown becoming fawn-brown, radially striate. Gills white becoming pinkish, free of stem. Stems whitish-fawn, pruinose.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah_mycelia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 04:21 ΜΜ +13

Περιγραφή

In forest of primarily Nothofagus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2017 11:11 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Growing on a very rotten log in broadleaf-podocarp forest. Caps fawn-brown, paler towards the margin, with some blackening in patches, up to 50 mm across. Gills white but with black sooty-like spots that increase in size with age, attached to stem. Stem whitish initially, eventually becoming black and sooty in appearance. Spore print white.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flyingkiwigirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2017 03:08 ΜΜ NZST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsteel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Two sites: 1. deep shade, very damp, under Kunzea robusta; "egg" 5cm diameter; odourless: 2. more open, drier site again under K. robusta

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petragloyn

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2017 03:10 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Substrate probably kanuka.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2017 07:08 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Mushrooms with an unusual green tinge. 3 or 4 groups of 3 in the duff at an interface between regen kanuka and dying gorse.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2017 08:27 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Common. Colonial fruiting bodies erupting out of damp pine bark mulch in small planter garden