Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avelinovieira

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 05:44 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηπομυωξός (Eliomys quercinus)

Παρατηρητής

clube_do_paiva

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 02:31 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

joaquimbarbosa

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 02:27 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beamachado

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 04:02 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχάων (Papilio machaon)

Παρατηρητής

danielteixeira17

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 01:53 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielteixeira17

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 12:54 ΜΜ WEST

Τόπος

Rua de Torneiro (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avelinovieira

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 03:53 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmpgarcia

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 08:15 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanabastos

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:38 ΠΜ WEST

Τόπος

Arouca, PT-AV, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanabastos

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

avelinovieira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 09:23 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

joaquimbarbosa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 04:45 ΜΜ WET