Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianaterryhibbitts

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 10:48 PM CDT

Περιγραφή

Recorded with iPhone 13 Pro and Twisted Wave app. Edited with Audacity 3.0.2 (high pass filter and amplification). At least two individuals in recording, possibly three. In front north flower bed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbbutler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bauer Unit -- Guadalupe River SP

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bacchusrock

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzej

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gnjax

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedernaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frodejacobsen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkostecke

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldmathers

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonio_marquez

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 12:48 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 09:02 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maggiestoneham

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkostecke

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 11:17 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurakeene

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameronjohnson2

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramontrinchan

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 10:09 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancynorman

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancynorman

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Μάιος 2013

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 12:40 PM CST

Περιγραφή

My neighbor called me because he had cleaned out a large mass of grass and juniper bark from the downspout of his rainwater collection tank, then he heard some animals squeaking in it. He realized it was a nest, and he thought it might be a bird nest. I went to look, and it was a squirrel nest with two baby squirrels. Their eyes were not open yet. We put the nest back where it had been, and about a minute later one of the parents went in the nest then came out with one of the babies in it’s mouth and ran off over the roof.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 04:54 PM CDT

Τόπος

Gonzales, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo by Theron Stanley.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 04:13 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022

Περιγραφή

Today was the day when I had time to clean the skull of the aoudad I shot on January 19 (iNat #05224742). After I skinned it, I laid it on the grass next to the table and went in the house to take a break for lunch. About an hour later I looked outside and these two black vultures had decided to pick up on the project where I had left off. This is the first time I have seen black vultures in my yard in the 19 years I have lived in this house.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 11:23 AM CST

Περιγραφή

Gray fox sleeping on roof of neighbor's house (504 E. Monroe).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 09:48 PM CDT

Περιγραφή

First photo with white flash; second photo with 365 nm UV. Both shot with Olympus Tough TG-5.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 09:17 AM CST

Περιγραφή

I went to do the Austin Christmas Bird Count today (Sector 10), and the first species I saw was Gulf Coast toad. We found 8 individuals coming out of expansion cracks in the concrete, which were flooded by heavy rain overnight.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2018 03:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 01:55 AM CST

Περιγραφή

climbing up the leg of my deer feeder

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 09:08 PM CDT

Περιγραφή

On jimsonweed (Datura wrightii) that opened tonight.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

messa04

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 09:49 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

My desert rose
I bought this plant many years ago, this is the first time it blooms...

  1. UVIVF
  2. UV Bug vision
  3. Regular light

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Ultraviolet photography, shot by a full spectrum camera with UV bug filters stack

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found it in my backyard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I heard two in my backyard, only found this one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The 3rd picture is UVIVF
The 4th picture is Ultraviolet photography

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The 3rd picture is UVIVF
The 4th picture is Ultraviolet photography

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

mvargas2

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 07:50 PM CDT

Περιγραφή

This was taken by our friends backyard camera and I even got to see them in person when I went over!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandboa

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 11:00 PM CDT

Περιγραφή

MixPre 280
The first (shorter) recording has both Green Toads and Western Narrow-mouthed Toads calling together. You can hear the buzzy trill of the Green Toad is slightly lower pitched than the nasal whine. The trilling characteristic of the Green Toad helps distinguish it from the Narrowmouth.

The longer recording has more of both again, as well as a few short interjections by a Texas Toad. The long clip starts with the Green Toad(s) and then the Narrowmouthed Toads come in at about 4-5 seconds with their nasal whine.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

?? Are they mating or fighting??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found a lot of these beauties today!
Human vision vs UV + bug vision filter
Purple Pleatleaf (Alophia drummondii) produces a few flowers, which only last a single day.
The flowers secretes fatty acid floral oil, instead of sweet nectar.
The main pollinators of Alophia drummondii are oil bees.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I am not 100% sure. A very unusual flower, I've never seen one before. The flower is about 1"
The 3rd picture is UV + bug vision filter

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I googled it, let me know if it's incorrect.

A very healthy box turtle, I've never seen one in Central Texas before. Amazing!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Grew from seeds that I collected in the wild
UV Bee vision

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Grew from seeds that I collected in the wild
Flower with UV nectar guide
Bee vision

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandboa

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:46 PM CDT

Περιγραφή

Eastern and Western Narrow-mouthed Toads calling together here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandboa

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:46 PM CDT

Περιγραφή

Both species of Gray Treefrog here.
Gray Treefrog right at the beginning and again at 10 seconds.
Cope's Gray Treefrog calls throughout.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandboa

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:44 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 09:55 PM CDT

Περιγραφή

Second photo was taken with 365 nm light. My first photos with a new uvBeast v3 flashlight.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 08:44 PM CDT

Τόπος

Gonzales, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Crab spider on Texas pricklypoppy (Argemone aurantiaca). The first photo was shot under 365 nm UV light, and the second photo was taken with regular white light flash. The pricklypoppy flower is pure white under visible light and is dark red under UV, not the brilliant white that is typical of most white objects under UV light. The crab spider shines so brightly with fluorescence that it reflects off the flower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrommel

Ημερομηνία

Απρίλιος 2010

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Austin County.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 05:59 PM CDT

Περιγραφή

The second picture is UV bug filter

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 06:05 PM CDT

Περιγραφή

The second and third picture is UV Bug filter
https://www.wunderground.com/dashboard/pws/KTXOGLES6

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 05:41 PM CDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

ruddergrl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 10:33 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 11:45 AM CDT

Περιγραφή

My wife took this cell phone image of a female Efferia in our yard today. Likely not identifiable past genus level.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2019 11:30 AM CST

Περιγραφή

We found this little turtle hanging on to a small stick about 5 feet from the bank of the Colorado River.

With Gabi Casares, Patrick Lombeida, Aaron Haynes, and John Williamson.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Deadly Ground crab spiders

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danimacedo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 11:14 AM UTC

Τόπος

Evans, LA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendaladd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 08:09 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 10:11 AM CDT

Περιγραφή

Lake Marvin dam

Frog being eaten by a snake. A series showing the process is on another observation for the snake.

https://www.inaturalist.org/observations/60065312

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 10:10 AM CDT

Περιγραφή

Lake Marvin dam

This snake had caught a frog and I watched it eat it. The entire process took ~30 seconds.

Frog observation is here:

https://www.inaturalist.org/observations/60065313

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karla17

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Screen shots from game camera video. Game camera was on a fence line near a wet-weather creek and north-facing slope with mature ashe juniper trees.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caudisona

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 01:56 PM CDT

Περιγραφή

Cleaning out eastern screech owl box one month after two owlets fledged from box. Found one dud owl egg and a single desiccated Rena dulcis. Snake likely brought in by adults, possibly as food item but perhaps as a nest housekeeper. Next year I’ll open the box a week after fledging. Last photo from April 2020. Snake to be accessioned at Biodiversity Collections (UT-Austin).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Volunteer plants in my front yard, planted by wild birds
The second picture is a sunflower 's Ultraviolet photo, taken by my full spectrum camera + special made filter. Also known as "Bee vision".

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 08:28 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

ckrough

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019 07:43 PM CDT

Περιγραφή

This observation is for the owlet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thausler

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Westcave Preserve

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clarix

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikehannisian

Ημερομηνία

Απρίλιος 2009

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lost Maples State Natural Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codystricker

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annwieding

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2020 10:31 AM UTC

Περιγραφή

Trap in front window. Took a picture, then trapped with glass and released.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I have a beautiful visitor tonight!

Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

yeahmayra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2019

Περιγραφή

Saw it outside the window from work

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2009 10:08 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandboa

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdavenport

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Big Springs Ranch, Real County Texas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rtshaw80

Ημερομηνία

Απρίλιος 2014

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Friedrich Park - San Antonio Texas

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwbirdco

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jumping_cactus

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikmurphy

Ημερομηνία

Απρίλιος 2008

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

A male golden-cheeked warbler (Dendroica chrysoparia) perches in a Texas madrone tree on Los Madrones ranch in western Travis County, TX.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romeyswanson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyincognito

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019

Περιγραφή

Found it next to Bull Creek, with lots babies on its back

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2019 12:25 PM CST

Περιγραφή

At Wolfweed Wetlands

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2019 11:55 AM CST

Περιγραφή

A congregation of juvenile alligators at Wolfweed wetlands.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2003

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Male on left; female on right

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 09:28 AM -05

Περιγραφή

In a flower on evening primrose (Oenothera speciosa).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 01:37 PM -05

Περιγραφή

Leaves are up to about 8-10 mm long, and minutely puberulent (visible with a 15x hand lens).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2016

Τόπος

Elizabeth Creek (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught in Elizabeth Creek at IH-35W, southwest Denton County. Loafing on the bottom of the creek in water about 4 feet deep.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Chicken turtle Deirochelys reticularia

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Πάρουλα (Setophaga virens)

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2016 02:51 PM CDT

Περιγραφή

Hit a window, but flew to tree nearby.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliftonladd

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2016 07:02 PM CDT

Περιγραφή

Found crossing SH-7, approximately 3.7 miles east Of Kosse, Limestone Co., TX.