Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

momcilodaljev

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 03:03 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio-mauri

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 11:48 ΠΜ CEST

Τόπος

Cereseto (PR) (Google, OSM)

Περιγραφή

Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin
Reg: BM1619
Near Fagus sylvatica