Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milliebasden

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 10:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyherriott

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 02:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osifer_dan

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 11:03 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanking

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 11:13 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmartin

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 11:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmartin

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 01:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kingsgate

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 10:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proullard

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 10:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lagace4

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 10:09 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendell

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 03:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_h

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 12:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donendicott

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Περιγραφή

Photographed on US Forest Service land in the Laguna Mountains east of San Diego. This site features a small concrete cattle trough that bats of a variety of species come to for nightly drinks. Corynorhinus townsendii is designated a California Department of Wildlife species of special concern.

The first image was taken at 11:38 pm and the second at 12:45 am. I was not able to determine if they were the same individual, possibly not. I monitored bat activity at this site acoustically and with a night vision monocular (ITT Night Enforcer 160 3rd Generation night vision monocular).

The third image is a screen shot of a sonogram of a COTO's ultrasonic echolocation calls recorded adjacent to the water source at 12:14 am, approximately half way between the two photographs. The recording was made using a Wildlife Acoustics Echo Meter Touch 2 microphone attached to an iPad Mini4 table running the Echometer Touch application. It was post-processed in Kaleidoscope Pro software on a Windows 10 laptop.

All images are ©2020 Donald Endicott. All rights reserved. Please contact me for permission to reproduce.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmartin

Ημερομηνία

Ιούνιος 2007

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

In the cultivated shrubs outside my office.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 02:33 ΜΜ PDT