Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hafeez_sonday

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 10:24 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Περιγραφή

Broddle132 & Forbes

GPS accuracy 150m, damp slope. Annual, sparsely pilose, 7 - 14 cm. Central erect stem with several stems coming from the same point at the base. 2 - 5 stems lax then become erect. Leaves no stipules, sessile, linear, <20 mm length, 1 mm wide. Flower colour not recorded, ?with basal appendages. Reflexed, linear pods < 40 mm long. WRSR.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandyjenkin

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 10:58 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Plant 12cm tall. South/east facing, soil damp, sandy, base of limestone outcrop, partial shade. 10 months post burn.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diannemarais

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 01:17 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwicht

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 02:36 ΜΜ SAST

Περιγραφή

https://www.inaturalist.org/observations/24677120
This insect is what emerged from the galls in the above observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koosretief

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2018 09:01 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 05:12 ΜΜ SAST

Περιγραφή

about 8cm long; fast

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fossilplants

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 05:25 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendancole

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2018 12:24 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vynbos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2018 06:41 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

taken me 30yrs to see this megatick plant in the wild, so well happy with the obs! fls smell curiously of hot electrical appliance! some stems eaten by Otomys are resprouting (see pic);