Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msundue

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:48 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerrycjenkins

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 12:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Large mats on boulders in spray zone of stream; plants about 10 mm high, new growth about 2 mm; costas absent; capsule mature, spores largely gone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambuswell

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 04:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msundue

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 03:52 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaret_eaglecap

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2012

Περιγραφή

Neither the Illustrated Flora of BC nor the Flora of N. America keys are really clear for this, so it's a bit hard to separate from C. cusickii, but I went with C. prairea due to the prolonged sheaths and the very short ligules.

Generally, you have a large tufted plant with long stems, very long narrow leaves, "coppery" colouring on the mouth of the sheath, drooping branched heads (refer to FNA descriptions, not the key in Ill. Flora of BC, C. prairea does have a branched inflorescence), spikes androgynous, female scales nearly covering the perigynia, peri with a long beak, veined abaxially but not adaxially, achenes "broadly trullate-ovate", etc.

There's just one field photo, it shows habitat and also some of the plants if you zoom to the lower centre part of the photo you can see the arching drooping stems and heads.

For submission to UBC.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lexgarcia1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Tamaulipas, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λέτσινο (Γένος Leccinum)

Παρατηρητής

j_berard

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 01:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 04:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maven

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joanyoung

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2012

Περιγραφή

Tick


Can anyone help me with a name please?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

running_naturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 08:48 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βεράτρον (Veratrum viride)

Παρατηρητής

sarahchabot

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 02:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choess

Ημερομηνία

Αύγουστος 2013

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Novel Isoetes species collected by Mike and Sharon Rosenthal, being described by Carl Taylor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naomibot

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2013 02:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchellcoleman

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 04:38 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 02:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

running_naturalist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 09:53 ΠΜ EST

Τόπος

Atlanta, GA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericbrunschwiler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 10:45 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρουπακοβελανιδιά (Quercus robur)

Παρατηρητής

lautisto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 11:12 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebelgirl73

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 02:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Starksboro, VT, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quantron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2017 01:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 08:48 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Steep granite slope on cliff shelf, Camp Creek. Very uncommon. Only this population in this area was noted adjacent to the third waterfall from the bottom. I believe previously unknown from Yucaipa Ridge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanii

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 04:19 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_vt

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 12:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naomibot

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 02:23 ΜΜ PDT

Τόπος

Ely, NV, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gglynn

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On ceiling of small, dark cave

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubuh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Is it an Atlantic even tho found on pacific

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεύκο (Γένος Pinus)

Παρατηρητής

adgilesg_cetmar11

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 06:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Casual (introducido) en el arroyo adyacente a CETMAR

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arzak

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 06:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 11:14 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwp84

Ημερομηνία

Ιούνιος 1993

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Φτελιά (Ulmus rubra)

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2015 09:43 ΜΜ EDT

Τόπος

Carp (Google, OSM)

Περιγραφή

comparison of growth form and flower colours with Slippery Elm and American Elm side-by-side. I guess this was before my iNaturalist life stage, i.e. before I was taking many photos per tree to "prove" to any skeptic that the trees are as I state for ID, even though I looked at each tree closely

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Φτελιά (Ulmus rubra)

Παρατηρητής

adamblach

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 12:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ento0502

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Wearing a bee suit to keep mosquitos out of my face!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcorven

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 01:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετομάχος (Lanius collurio)

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 01:55 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2008 12:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing in our office. Maybe this doesn't count since it's captive...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earthknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Only known population in VT, on private property. Accessed with permission

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gglynn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Artificial sandplain in a pull-off on the side of the road. First time I’ve seen this species in VT, where it’s rare (S2) though it’s basically a roadside weed just over the border in NH

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastiandoak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 09:35 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Originally spotted on the rata in some images, moved for a better focus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 11:24 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Why Fall is called Fall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός (Γένος Fraxinus)

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2018 03:21 ΜΜ EST

Περιγραφή

Just about a mile from the profunda population discovered at Van Buren this past fall. F. americana and pensylvanica both present in this wetland, a few individuals with profunda-suggestive bark. Small number of samaras obtained by digging under the snow- nothing large enough for a definitive ID between pensylvanica and profunda, but large calyxes and robust overall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 01:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilymstone

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 01:18 ΜΜ CDT

Τόπος

Cable (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lappelbaum

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaimebee

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 05:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

While performing turtle research with my professor, we caught a painted turtle. It was a female due to her short claws

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomprendergast

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 08:58 ΠΜ EST

Τόπος

Milton, VT, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Possible EAB exit holes on a white ash snag.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attila21

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2017 10:43 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graceshen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earthknight

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 03:16 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronmarcus

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Help me! I’m not sure what to make of this single tree who I couldn’t get close to. Partly I’m puzzled because this pine grows on the edge of a swampy/fenny little island, and I was using my binoculars from shore. Needles definitely in fascicles and those appear to be in 2’s and twisted and they seem distinctively short, at 1 to at most 2 inches. All cones on the tree are in 2s and 3s a few feet back from the tips, so probably a few years old and pointing forward. There is a pasture history here on the mainland (old barbwire), there are only a handful of scattered invasive plants and the usual hayfield species, but no other pines except white pine found in region. The tree is still small, but the trunks and limbs don’t have the faintest but of red. Pinus banksiana seems pretty unlikely for Vermont, but there can’t seem to come up with anything else. This doesn’t seem to match P. sylvestris well...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronmarcus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

This is another patch of what we’ve been calling Sagittaria australis based on an ID of my 2016 specimen by Robert Haynes in 2017, but I still have a lot of questions—doesn’t fit this or other species very well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcduck

Ημερομηνία

Μάιος 2012

Περιγραφή

Blue Oak/Grassland habitat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchapman-lam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 03:58 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhizomeric

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 02:35 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Very unusual flowering growth form.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcollingsparker

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 05:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronmarcus

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 04:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 01:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Red!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendwalker

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gglynn

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 08:52 ΠΜ EDT

Τόπος

Shapleigh, ME, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 09:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmchale

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 07:24 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυλα (Ομοταξία Symphyla)

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 10:51 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

jennygoyne

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2016

Τόπος

Waterbury Vt (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjose

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2020 09:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This looks like a Jefferson Salamander to me, but I'm not familiar with the Jefferson/Blue-Spotted complex, so perhaps others that are can weigh in on this record. Note the relatively long toes on the rear legs, a characteristic I associate with Jefferson Salamander. Thanks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crotalinae2

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 11:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga_chernyagina

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2011 12:31 ΜΜ -11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdmore

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2016 11:10 ΠΜ PDT

Περιγραφή

shadscale spring parsley, Cymopterus basalticus, Nevada, Snake Range, Black Horse Canyon, Snake Valley drainage, elevation 2090 m (6865 ft).

This odd carrot family member is yet another endemic to the eastern Great Basin of west-central Utah and east-central Nevada.

Uploaded from my Flickr site: https://www.flickr.com/photos/127605180@N04/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbertner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2019 12:16 ΜΜ PST

Περιγραφή

Presumably a parasitic plant since no leaves were observed and no plants nearby.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deniskrivenko

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 02:25 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kstutzman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 01:13 ΜΜ EST

Τόπος

Peacham, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Peacham Bog

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrebman

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2010 08:07 ΠΜ HST

Περιγραφή

approaching C. perplexans, but likely a new taxon

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylegunther

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 11:00 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quietlymagical

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

New Hampshire, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2018 10:38 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdmore

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 10:04 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Cones were very similar to Pinus washoensis, resembling miniature Jeffrey pine cones, but prickles were definitely outcurved, and foliage was yellowish green. Good Pinus jeffreyi is mixed in the same stand.

This appears to be a small, isolated relict stand of these yellow pines, and may be in the process of winking out, although no obvious mortality or disease was noted.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

trickman

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Περιγραφή

0653:062917:38F:0000: :2E[111:0236]G[024:0x0016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 11:22 ΠΜ PDT

Περιγραφή

In/near a meadow.

Nutty flowers!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sakelley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2020 12:04 ΜΜ EST

Περιγραφή

Please note that observation is cultivated, not wild.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hobiecat

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019

Περιγραφή

Amelanchier intermedia

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φακελωτή (Phacelia tanacetifolia)

Παρατηρητής

naomibot

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019 02:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2017 01:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 05:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Groton, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

All photographed on the same day in the Noyes Pond Basin, Washington and Caledonia counties, Vermont

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earthknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Mara, TZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virginiadogwood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 11:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Απρίλιος 2010

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Is it a pale F. biflora or the rarer F. agrestis? randomtruth has a similar looking flower and a similar dilemma (mine seems pretty brown, though...). This was one of many flowers in a patch, most of which were pretty much done flowering or already gone to seed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαθί (Typha domingensis)

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2020 01:36 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 02:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen21212

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2016 12:24 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Seen in eastern Greenland, south of Ittoqqortoormiit on remote fjord (Romerfjord) within sight of Greenland Ice Cap. Would REALLY like to have iD of the purple striped flower in the photo. The red, I think, must be mountain sorrel.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karoopixie

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010

Περιγραφή

Lapeirousia pyramidalis


The photo shows the one lone specimen left after the baboons had decimated a largish field of these delightful plants. In the pre-baboon years, I always knew when these plants were flowering because a wave of fragrance wafted down to the house.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 12:58 ΜΜ HST

Τόπος

ravenna ca (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2016 01:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaslug

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Rare 15-petal Trillium at Niquette Bay State Park!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arethusa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)