Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebv15

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 11:22 ΠΜ PST

Τόπος

Coronado, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dexternienhaus

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 12:52 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On decaying aspen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bos__mutus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 05:00 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 09:19 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twsummer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 01:20 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνίσιο Κουνέλι (Sylvilagus nuttallii)

Παρατηρητής

twillrichardson

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 11:53 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Drama. These guys all normally get along pretty well, but here a squirrel decided to start something and nearly got kicked in the head as reward. Moments later they were back to munching sunflower seeds side-by-side again.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eurydice0161

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 03:36 ΜΜ PST

Περιγραφή

Inside corpse of small rodent

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakegarcia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 02:17 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derhennen

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2005 04:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Not quite sure what this is, but I dissected it from inside of a native centipede (Nadabius pullus) that was collected in May 2005. Documented parasites of lithobiomorph centipedes include Tachinids (Loewia) and Proctotrupids (Phaneroserphus), but I'm not sure if either of those are what I've got here. The parasite is about 5 mm long and 1.5 mm wide and was taking up the whole body cavity between segments 8-12. Parts of its body were sticking out of the spiracles of the centipede before dissection. Any help in narrowing this thing down would be appreciated! I'm assuming an arthropod based on what typically infests lithobiomorphs, but even that could be wrong.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

z-rex

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 03:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander-mccafferty

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 12:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoboannie

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 01:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofa76

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 01:12 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mvz-juangonzalezromero

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:45 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veredeando

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 09:37 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_szymanski

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 10:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιανοσαλίγκαρος (Eobania vermiculata)

Παρατηρητής

jouledrool

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 04:51 ΜΜ CDT

Τόπος

Springtown (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dongfang-xiaoyao

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 01:15 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 11:57 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuliapink

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 11:35 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kailh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 11:44 ΜΜ PST

Περιγραφή

Found inside on a shower curtain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 03:56 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found inside of an Abies magnifica log. Being consumed by Beauveria mycelium.

Probably the same species as https://www.inaturalist.org/observations/3702950

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 07:00 ΜΜ PST

Περιγραφή

Low tide. Shot from above and below water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makayla-in-the-mountains

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 11:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bg-menloparkca

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 12:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

12mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcelshoff

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 03:11 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This observation is for the centipede. Found under a rock being predated upon by P. imparis. Putting up a fight though!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjackson

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 10:01 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 09:41 ΠΜ PST

Περιγραφή

being eaten a Western forest scorpion. https://www.inaturalist.org/observations/103438165

This observation is for the centipede

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawkparty

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 02:44 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moxiel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 04:48 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 01:55 ΜΜ PST

Περιγραφή

Small one capturing (and carrying away) a termite; see separate observation for the creatures (mites?) on its head, and the termite.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 09:40 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 06:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjs041

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 06:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac_krone

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 11:40 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zrrrk

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 05:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geographerdave

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 11:15 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2015 04:57 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Oryidae (Soil Centipedes). Photographed west of Balsas, Amazonas Department, Peru on 30 October 2015.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro2aeiou

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 02:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremy03

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2019 10:23 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awesomeopossum21

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 05:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άκαρι (Υφομοταξία Acari)

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019

Περιγραφή

Collected via beat sheet of Lyonothamnus floribundus ssp. aspleniifolius in a steep, forested, canyon. Images by Noah D. Colby.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trickman

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

From within dark zone of a lava tube; 6mm lines on paper in second photo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jannvendetti

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2019 01:03 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019

Περιγραφή

Collected via beat sheet of Munzothamnus blairii in a steep canyon forested with Quercus tomentella and Lyonothamnus floribundus. Images by Siomara Zendejas.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artmachette

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 07:35 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

error404notfound

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 02:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

3 inches long. Was climbing up a tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristofz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 07:54 ΜΜ EST

Περιγραφή

found ascending a tree trunk 1.7 m above ground, at night; 51 pairs of legs; note dark, diamond-shaped markings down the back

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On a pine tree, for whatever reason.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangerwild

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2016 02:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Black widow eating a Common Desert Centipede (Scolopendra polymorpha). So Metal 🤘

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madtiller

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 10:28 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Taking down a centipede!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2016 03:07 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I was flipping some logs and saw a fair number of these large centipedes and I saw an alligator lizard run by and figured I must have spooked it and then I saw another one dart by and it circled back around and went after one of the centipedes.

Here is a video of getting the centipede oriented correctly so that the lizard could gulp it down:

https://www.youtube.com/watch?v=ZWSFpCOTVII

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 02:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Eating a centipede

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjkmendocino

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 02:12 ΜΜ PDT

Περιγραφή

scorpion under blacklight eating centipede

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardwasson

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 01:21 ΜΜ PST

Περιγραφή

Eating a centipede.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanner_frank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2019 09:21 ΠΜ PST

Περιγραφή

Eating a centipede

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendalloei

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 08:31 ΠΜ PST

Τόπος

Concord, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Eating a Centipede

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

truthseqr

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2019 10:43 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Bluebird eating a centipede.

See the following observation for the centipede:
https://www.inaturalist.org/observations/22354610

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danhartman

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019

Περιγραφή

Nice shot from a few weeks ago of the parent returning to the nest with a nice juicy centipede for the nestlings.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

knight17

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 05:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

with what is likely a Common Desert Centipede (Scolopendra Polymorpha)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanna_h

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

feeding nestlings with a centipede!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sracurrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020

Περιγραφή

We watched the roadrunner kill the giant centipede by picking it up, shaking it and then flinging it to the ground, over and over for about 5 minutes! Then I think that he just dropped it in the nest because he was immediately back to jump up and grab a grasshopper off the wall and take it away. Passed through the yard multiple times with a bug in it's beak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 09:48 ΠΜ PDT

Περιγραφή

I think it was eating stone centipedes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 10:19 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackwarbler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Shrike larder

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gunndawgy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 01:17 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugman-nz

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2015

Περιγραφή

A large Dipluran (44 mm long) resembling Heterojapyx novaezeelandiae; found under rotting log in the rough block at Cape Sanctuary

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackwarbler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Shrike larder

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackwarbler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Shrike larder

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kendalloei

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 08:31 ΠΜ PST

Τόπος

Concord, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

accordiongordon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2019 08:51 ΜΜ PST

Περιγραφή

Predation event. A separate observation will be made for the beetle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 12:03 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wiyot1972

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 02:26 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 08:39 ΠΜ PST

Περιγραφή

Super long! Under oak bark.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureinla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2016

Περιγραφή

"Snail Graveyard
So. California Walnut tree
Debs Park
Los Angeles, CA"

-Laurie Picone

Observation and photos by Laurie Picone, sent to slime@nhm.org.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjs041

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 01:07 ΜΜ PST

Περιγραφή

Found underwater on the bottom of a rock. I thought centipedes were not aquatic? This is a centipede right?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amerikson

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 11:07 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 09:19 ΠΜ PDT

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandor_in

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 07:51 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A black slug in the yard on a damp night.
Kind of scrunched up a bit when I took the first photos so I went back and took a couple more after it re-extended to full length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovelymantid

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 01:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found indoors, in the bathroom of a first floor apartment. Very large specimen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyyrae

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 09:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 09:39 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebae

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2015 12:49 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)

Παρατηρητής

yetikat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 11:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tangfish

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 06:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsacer

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 10:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boazsolorio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2019 02:55 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csloan813

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 09:38 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 10:49 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Santa Ynez Canyon
On the underside of a mushroom. The 2nd two photos show the head better.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonsrkn

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 05:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davinaortiz

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 04:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caenvsci

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Περιγραφή

Eating part of a worm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brekyn_

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 10:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gglwndsr

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 06:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

These snails were present in large numbers behind the Dune Line. The have been previously identified as Otala lactea, and are said to have been present at this location for almost a Century. I have an issue with this identification, as there are some notable differences between this snail, and typical Otala lactea, First, these snails only seem to grow to about a maximum size of 35mm. Second, the shells are almost alabaster colored, with little variability. The animal is much darker than Otala lactea, and the shell is thinner despite ample sources of calcium. It is my opinion that this is a distinct sub-species of O. lactea, or another member of Otala. I would suspect that only DNA analysis would be able to answer this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardwasson

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 01:21 ΜΜ PST

Περιγραφή

Being eaten by a Scorpion

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2016 07:14 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahswarthout

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 12:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Invasive species alert! These white Italian snails are infested all along gateway road between Palomar airport road and el fuerte