Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennysweatt

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 02:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izakschoon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaudaronson

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 06:22 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhigbie

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbarron

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 03:08 PM PDT

Περιγραφή

On serpentine soil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 03:46 PM PDT

Περιγραφή

On serpentine soil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanfrancoisolivier

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2012 03:15 PM +00

Τόπος

Açores, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basu_dev_neupane

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 03:21 PM +0545

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 11:42 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkelly2021

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Περιγραφή

Say Hello to 'Bubba.' This magnificent, adult, male Mohave ground squirrel (MGS; Xerospermophilus mohavensis) was captured and released near Coso Junction, California, on June 6, 2019. It was a bit late in the year to capture an adult MGS, especially one so obviously well fed, above ground. That is because this species not only hibernates through the winter months, but it estivates through the hottest months of the summer; they hibernate or estivate for ~7 months of the year. Sadly, because of the pandemic, I could not return to my field site in 2020 and it does not look very promising either for 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kvandevere

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 10:25 AM PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Just down the road from where @jeffbisbee identified similar plants (https://www.inaturalist.org/observations/98192602) as being A. tomentosa var. bracteosa x pumila, this individual stands about 7 feet tall. The leaves and twigs look 100% pumila, but the height and moderately shaggy bark show the tomentosa influence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kvandevere

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in association with A. tomentosa tomentosa, A. tomentosa bracteosa, A. hookeri hookeri and lots of A. pumila on a narrow strip of undeveloped land near the Monterey Airport. Not really an expected location for this species, but it's clearly been there a long time and it seems like an unlikely spot to plant one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milodoingstuff

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 03:13 PM BST

Τόπος

Maidstone, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihenglan

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Περιγραφή

南投鬼蘭

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihenglan

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Nantou, TW-TA, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tausher

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Sichuan, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihenglan

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Nagano, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

It is the same individual as the one observed on May 8, 2022.
https://www.inaturalist.org/observations/117247621

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

@joejoeclark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hervevan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 10:29 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joergmlpts

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 11:25 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angiosperm

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 09:53 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tong-tong-

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Yichang, CN-HU, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ping1020

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodyhsieh

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaveboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:27 AM PDT

Περιγραφή

Yes! Two below a Dougy furry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Περιγραφή

14 flowering spikes, many more in bud and with just leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 04:16 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

newtpatrol

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 03:36 PM PDT

Περιγραφή

Argh! Recent techno hell: my phone has stopped recording exact GPS coordinates on photos for some reason. All photos from today were located in one spot on Hicks Road, even though they were actually taken along Mt Umunhum trail. So the location for this is imprecise.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl356

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Papua, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanglunjfu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 04:03 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakeantonioheaton

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luanmaisy

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 09:19 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachisnively

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 03:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vkcruzjumbo

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 08:44 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Irkutsk, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobcatbrad

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enspring

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 01:29 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensshansen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2005

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_gualan

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 04:12 PM -05

Τόπος

El Pangui, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2019 11:21 PM +03

Τόπος

Machu Picchu, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_winchell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Περιγραφή

Uncommon on north facing slope, clay soils, possibly with other CRPR taxa including D. hansenii ssp. ewanianum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piyapong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 09:54 AM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_wentworth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bonny Doon Ecological Preserve

This one was pretty odd.

-leaves and new growth covered in canescent hair, both faces
-leaves are strongly lobed, most are totally apetiolate, some have reduced petioles
-immature inflorescence is leafy, open, and canescent
-no root burl
-fruit had unfused stones

Of the local taxa, I'm only really sure that it isn't sensitiva. Perhaps a hybrid?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsyr

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 10:45 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl_questel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Possible natural hybrid between Epidendrum ciliare and Brassavola cucullata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankdietze

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2015 12:48 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2012 08:32 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 04:35 PM PST

Περιγραφή

A. sensitiva x regismontana hybrid, growing directly next to A. sensitiva, with many A. regismontana in close proximity.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katedolamore

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tassietravelsblog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 10:36 AM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fseichter

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kewright

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2016 10:56 AM PST

Τόπος

Pacifica, CA 94044 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lianaj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 08:52 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 02:47 PM PDT

Περιγραφή

Lacking golden glands on the inflorescence and branchlets.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nordseekrabbe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 03:28 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkenderdine

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomo-logic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Flowers only grew on one side of stalk. Likes open exposed fields.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prakrit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2018 11:42 AM PST

Τόπος

Pichincha, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_quevedo_sierra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2019 08:42 PM UTC

Περιγραφή

Desconozco la especie. ¿Será la nudilabia?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 10:46 AM MDT

Τόπος

AB: Obed Lake PP (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in boggy cutline

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferengetti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 12:10 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan828

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 12:25 PM SAST

Περιγραφή

Not sure if its just a colour variation of the pink dispersis capensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukas_south_of_the_clouds

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2018 05:30 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Patch with two fully flowering, one just about open, one flowering but not open, one still emerging, and numerous stalks with no flower. This entry has the best flower. Rather pleased with myself getting to see this.

January 2021: discovered seed stems: https://inaturalist.nz/observations/67564815
August 2021: located new season plants, beginning to flower: https://inaturalist.nz/observations/90243891

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sig-estay

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 11:06 AM ADT

Περιγραφή

Flor del bigote, población de 4 individuos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorospericos

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 12:19 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

setsuna

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 01:07 PM HKT

Τόπος

香港馬鞍山 (Google, OSM)

Περιγραφή

Apostasia shenzhenica 深圳擬蘭
New species recently described previous years

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Forma rossii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georginamaker

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 02:23 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zufi

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 11:16 AM PDT

Περιγραφή

What an interesting non-photosynthetic plant!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bodofzt

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 08:40 AM CDT

Περιγραφή

La última foto es de un ejemplar diferente que se encontraba a un metro de distancia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihenglan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryhill

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodbridge

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

relocated spot, found two with one starting to flower without too much hassle. A bit early. Maybe 2-3 weeks I'll have another look.

January 2021: discovered seed stems: https://inaturalist.nz/observations/67564815
September 2021: patch of several plants, some in flower: https://inaturalist.nz/observations/93238739
https://inaturalist.nz/observations/93238742

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodyhsieh

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Περιγραφή

Spiranthes minutiflora 小花綬草

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 04:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-g

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mercantour

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

Saved of destruction, transplanted in a pot and let it as wild as possible ...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jareddodson

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 08:39 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 02:13 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dragontongues

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 12:51 PM EDT

Τόπος

Hazleton, PA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfnaturalresourcerer

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 01:25 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyvhuynh

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arvel

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 11:00 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen-buckle

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

@hortje Just thought I would put the other Underground Orchid in WA on here after seeing your observation.