Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgargiulo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Chiloé, CL-LL, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Alsodes sp recién descubierto en Chiloé !! Podría no ser una nueva especie pero si es uno de los primeros registros en la Isla. De hecho el primero fue publicado (sin saberlo) por Martin (firma como Martinoli, mi hijo menor), ejemplar que habia sido capturado por Bastian, mi hijo mayor el pasado Octubre de 2019. Aquella publicacion fue detectada por el ojo experto de Felipe Rabanal, Herpetologo, quien vino a buscar e identificar este nuevo hallazgo.

Recently discovered new population of Alsodes sp frogs in Chiloe Island, outside its known distribution range.