Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

somesecretpie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 06:50 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelamcqueen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019

Περιγραφή

Tiny bee. Still alive but hiding. What species is this?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jane_trembath

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 10:11 AM SAST

Περιγραφή

About 10mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neylon

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2018 07:47 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

tylergray

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 09:52 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ny_wetlander

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowerfarmer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2019 10:05 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyglengarden

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2019 05:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

marcus128

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2019 02:24 PM AWST

Περιγραφή

poor thing got itself stuck in some blue tack, luckily got to extract it without harm. i snapped this before it happily flew off

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lljohnson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 02:01 PM -03

Περιγραφή

on garlic chive blossoms

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 01:28 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 10:20 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ny_wetlander

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 03:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougnaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennpo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2019 09:54 AM EDT

Τόπος

Homestead, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2019 07:02 PM EDT

Περιγραφή

Bombus - impatiens? - on Sanguisorba canadensis, Canadian burnet, Riparius Ice Meadow, NY, September 2019

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure if this is the correct species. Nectaring on Brickellia cordifolia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rehazen

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 10:08 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biophilic1

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019 12:20 PM PDT

Περιγραφή

Saw what seemed like hundreds of this species on wing today

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mobbini

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 08:42 AM CEST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απίδες (Οικογένεια Apidae)

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 11:23 AM PDT

Περιγραφή

All of these insects were on the shady side of sunflower leaves during the hot part of the day on two plants. It was like an insect high-rise hotel, with different species on different leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suegregoire

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 05:19 PM EDT

Περιγραφή

Bombus griseocollis - Brown-belted Bumble Bee 13 Aug 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureguy

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2017 04:42 PM PDT

Περιγραφή

iNat did not know what to make of this bee between these two images.

(The bee was visiting the flowers of Candy Flower in a rather deep forest ravine dropping toward a creek.)

Source: IMG_5721x, 5217x

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 09:46 AM EDT

Τόπος

Belmont, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellaandgoldfish

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 01:47 PM MDT

Περιγραφή

214

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 03:13 PM EDT

Περιγραφή

vagans? bimaculatus? impatiens? how to distinguish?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cory_silas_sheffield

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 01:12 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny200

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 11:19 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kxt_2021

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 12:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bibaker

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 09:33 AM CDT

Περιγραφή

Though I hope this is a rusty-patched bumblebee, my only evidence is that the software's first identifion was this. This was in a new prairie that was planted a couple years ago and not mowed. I added 3 more photos of what I think is the same bee.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisstevens

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 03:41 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2005 02:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nandinikarthy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2018 10:37 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowerbeast

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2018 07:45 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorrodriguezl

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2017 10:31 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paloma

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 02:37 PM PST

Περιγραφή

on Coyote Brush (Baccharis pilularis)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnaudr

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2018 04:42 PM SAST